Avstemmingen endte med ni mot ni stemmer. Dermed ble flertallsvedtaket fattet med lederens dobbeltstemme.

Siden slutten av juli har det pågått en kamp for å redde papirfabrikken i Skien med 380 arbeidsplasser. Allerede i begynnelsen av august ga styret i Norske Skog et klarsignal for at det skulle arbeides for en nedleggelse.

De ansatte, fagbevegelse og en rekke politikere har engasjert seg sterkt i kampen for papirfabrikken. Investorer har tilbudt seg å kjøpe, men ledelsen i Norske Skog har hele tiden stått fast på at Union bør legges ned.

Mandag gikk styret i Norske Skog inn for en nedleggelse, men hvilken vei det ville vippe på bedriftsforsamlingen var uvisst helt fram til avstemningen.