Den fungerende LO-ledelsen angrep media for at aktørene i saken om Gerd-Liv Vallas angivelige mobbing av Ingunn Yssen lekker fra avhørene i granskningsutvalget.

Da LOs øverste organ mellom kongressen — representantskapet - møttes i Oslo i går, sa fungerende LO-leder, Roar Flåthen, at «det er en vanskelig tid for oss alle, ikke minst for Gerd-Liv Valla».

Han lovet LO-tillitsvalgte fra hele landet at Valla er «utålmodig etter å komme i gang».

Flåthen mener media konstruerer vinklinger og er sterkt kritisk til bruken av anonyme kilder.

  • Vi har holdt fast ved linjen om ikke å kommentere saken, og nå har vi lagt et løp for å håndtere den, sier Flåthen.

Detaljerte lekkasjer

Avisene Verdens Gang og Dagens Næringsliv har rapportert om detaljer i LO-ansattes forklaringer til granskningsutvalget. Særlig har forklaringene til de to sentrale LO-sekretærene Ellen Stensrud og Rita Lekang vakt oppsikt. Begge skal ha forklart at Vallas lederstil ikke er god og at de har fått problemer, både faglig og privat, på grunn av den.

Lekang og Stensrud, som deltok aktivt på gårsdagens møte, skal ha krevd at deres forklaringer ble konfidensielt behandlet, og at de skulle anonymiseres i rapporten. Svært få skjønner nå hvordan alle disse tre kan bli sittende i sine jobber, hvis Valla fortsetter som LO-leder.

Granskningsutvalgets leder, Jan Fougner, sier at rapporten blir overlevert LO fredag 9.mars.

Problematisk

Gerd-Liv Valla er sykmeldt til 18.mars, og det oppfattes som problematisk at LO-lederen er fraværende, både når rapporten om Yssen-saken kommer i slutten av neste uke, og når LO og NHO innleder lønnsforhandlingene den 15. mars. Det er spekulert i om Valla returnerer fra sitt utenlandsopphold før den tid.

LO-toppene på representantskapsmøtet ville i går ikke gå nærmere inn på den betente granskningen av Valla og hennes lederstil. I stedet forsøkte de å fokusere på lønnsoppgjøret og tjenestedirektivet.

LO kaller sine krav i lønnsoppgjøret for moderate og fornuftige. Fagforbundets leder, Jan Davidsen, sier fornuftige krav betyr at «våre medlemmer skal få mer penger å rutte med».

Vil dele verdiskapningen

LOs ledelse maner til moderasjon, i en tid da bedriftene formelig skuffer inn penger og den offentlige rikdommen når nye høyder. Noen få medlemmer av representantskapet advarte med at medlemmene ikke vil forstå en moderasjonslinje i en tid da næringslivslederne «beriker seg selv».

Den faren ser også fungerende LO-leder, Roar Flåthen:

— Vi vil ha vår del av verdiskapningen, sier han og avfeier enhver mulighet for et nulloppgjør.

Først etter at forhandlingene med NHO har startet vil LO konkretisere sine krav. Men Flåthen forsikret medlemmene at kravet innebærer «en hyggelig forbedring av kjøpekraften, garantiordninger og sørskilte tillegg for lavtlønte og likelønnsprofil».

Vil fortsette festen

Han advarte mot ublue krav, selv om det er en pågående økonomisk fest av dimensjoner i Norge.

— Vi må sikre oss at festen fortsetter, forklarte han.

LOs ledelse er i hovedsak positiv til tjenestedirektivet, etter at det er betydelig moderert i EUs interne prosess. Men LO krever at regjeringen gjennomfører en konsekvensanalyse, og at direktivet sendes ut på en avsluttende og endelig høring før det tas en beslutning om det skal godtas eller om Norge bør nedlegge veto. LO krever også forsterket innsats mot sosial dumping - ut over det som følger av Soria-Moria-erklæringen.

Bjelland, Håvard