– Hva voterer vi over nå?

Spørsmålet kommer fra Arbeiderpartiets gruppeleder Terje Ohnstad, men kunne like gjerne blitt stilt av en av de andre 66 representantene i Gamle rådhus.

Luften er stinn, blikkene flakkende og hodene tunge i bystyresalen mens merknader, endringsforslag, anmerkninger og tillegg til merknader serveres fra talerstolen. Representant Christopher Brun (H) åpner et vindu og en lett vind fra høyre strømmer inn i lokalet.

Vi nærmer oss slutten i bystyrets behandling av kommunens arealplan. Kanskje den viktigste saken bystyret behandler i år, ifølge en rekke av salens representanter.

– Helt vilt

I behandlingen av arealplanen voteres det i Formel 1-tempo over byrådets innstilling, dessuten 27 endringsforslag og 47 merknader fra komitébehandlingen. I tillegg kommer de merknader og endringer til innstillingen som presenteres i salen.

– Politisk går dette på høgg og belegg. Dette er nesten politisk skandale, sier SVs gruppeleder Oddny Miljeteig.

Hun får støtte fra den andre siden av den politiske skalaen.

– Dette er uforsvarlig. Jeg har aldri opplevd at en så viktig debatt skal gjøres unna på så kort tid. Helt vilt, sier gruppeleder for Frp, Liv Røssland.

Så langt vil ikke Arbeiderpartiet og Anne Gine Hestetun gå.

– Som heltidspolitiker klarer jeg å sette meg inn i sakene, men selv for oss er dette en meget krevende dag. Da er det verre for fritidspolitikerne, sier hun.

Hun mener at de som ikke har hatt tid eller anledning til å gå tungt inn i sakene, som arealplanen, må sette sin lit til partifellene.

– De tyngste sakene har vi jobbet med i komiteene og i arbeidsgrupper. Vi får rett og slett stole på hverandre, sier Hestetun.

– Egentlig burde vi hatt et eget bystyremøte bare på arealplanen, sier Høyres Hans Edvard Seim fra talerstolen.

Gravplass og idrettsplass

Tung og krevende til tross: Bystyret fattet endelig vedtak om arealplanen. Den skal vise hvordan arealene i Bergen skal brukes i perioden frem til 2017 – både når det gjelder boligbygging, industri, samferdsel og friluft. Planen har vært til høring, blant annet på grunn av dette ble en rekke endringer i planen vedtatt. Blant annet:

n Boligområder ved Stemmevann/Spåkevann i Ytre Arna, ved Hope, og ved Fantoft stavkirke.

n Et område ved toppen av Tverrmeisa ble fastlagt som idrettsformål gjennom en egen planprosess.

n Nattland skole utvides mot nordøst.

n Det åpnes for arealkrevende handel på Midttun.

n Endring av byfjellsgrensen for å åpne opp for boligbygging helt sør i Kanadaskogen, skal konsekvensutredes.

n Det blir likevel ikke satt av areal til gravplass i Blomsterdalen.

Blåstopp for høyhus

Høyres gruppeleder i bystyret, Hilde Onarheim, signaliserte før helgen at partiet ville følge byrådet og si nei til planene om høyhus på Mølleneset. Slik gikk det også. De fleste partiene liker tanken på et energiøkonomisk høyhus, men et flertall vil ikke se det realisert på Mølleneset.

– Synd at byens utvikling blir basert på Høyres frykt for å terge byrådspartner KrF, sier tomteeier Kjelstrup Olsen.

Hva som nå skal skje med tomten har han ikke planlagt.

– Nå skal jeg ha ferie, så får vi se til høsten, sier tomteeieren.

TUNGE TAK: Med 62 saker på dagsordenen, hvorav flere av det riktig tunge slaget, blir det mange papirer å holde rede på. Frps gruppeleder Liv Røssland med en liten del av sakspapirene.