Store leverandører i Bergen klarer nemlig ikke skaffe nok ved til vinteren.

Steinar Carlson i «Carlson Brensel» kan holde det gående til like over jul, men så er det slutt, mener han. Ved-eksporten fra de baltiske landene og Russland har nemlig stoppet opp.

Se Carlsson forklare hvorfor her Gjørme Sist vinter var mild i de russiske skogene. Tømmerbedriftene som henter ut bjørk til møbelindustri og vedeksport klarte ikke levere nok virke. Jorden som en vanlig vinter er hardfrossen, var i fjor gjørme.

Når er det også er mangel på råstoff i møbelfabrikkene, må vedkjøpere fra Bergen betale dyrt for vedkubbene.

– Vi får ikke solgt ved i Norge til de prisene som blir forlangt i Russland nå, sier Sigmund Lærum i Vedservice. Han har drevet import fra de baltiske landene og Russland siden 2003. I fjor solgte han om lag 60000 sekker ved. Nå har han 24000 sekker på lager.

– Det blir en tidlig høstferie i år, sier han oppgitt.

– Om det er billigere å fyre med både strøm og olje, står vi her med ved som ingen vil ha, sier Carlson. Siden i fjor høst har prisen allerede gått opp 10 kroner sekken, sier han.

Prisene opp

Olaus Krøger i Askøy Ved er også en stor leverandør i bergensområdet. Han produserer mesteparten selv. 1000 mål norsk ved på et år.

Han har også merket at prisene har gått opp siste året. I fjor gikk en 60 liters sekk for 65 til 70 kroner. Nå må du ut med mellom 75 og 80 kroner.

Alle tre vedleverandørene er likevel enige om at det er vanskelig å spå. Om viteren blir mild i Norge kan det gå bra.

Men om strømprisene blir høye i vinter, øker etterspørselen etter ved. Om det blir tidlig vinter i Russland kommer tømmerbedriftene tidligere i gang, men likevel må møbelindustrien «bli mett» før prisene på ved begynner å bli normale.

Frykter du vedkrise? Diskuter saken her!

JO HJELLE
JO HJELLE
JO HJELLE