• Hvorfor er du så avmålt? Er det noe du ønsker å skjule? spurte statsadvokat Maurud for å få svar på Per Orderuds unnvikenhet rundt spørsmålene om alle kjøpekontraktene som verserte rundt overdragelsen av gården.

ARNE COLLIANDERFrogner

– Jeg må få holde noe for meg selv, særlig når det gjelder samtaler mellom mine forsvarere og meg, sa Per Orderud.

– Har du skrevet falsk for din far noen gang?

– Etter avtale med min far undertegnet jeg et dokument i forbindelse med selvangivelse. Dette gjaldt et vedlegg om melding av gaver.

– Min far ville jeg skulle ordne dette, sa Per Orderud.

– Dette har du sagt i et avhør, men så trakk du det tilbake. Hvorfor?

– Jeg følte det slik at hvis jeg innrømmet at jeg hadde skrevet under, ville det være negativt for meg.

– Hadde det sammenheng med skriftgranskingene fra eksperter?

Per Orderud er taus.

– Jeg er ikke helt inne i detaljene.

– Er det du som har undertegnet kjøpekontraktene?

– Jeg svarte i sted at jeg ikke vil svare på det.

Deretter gikk aktor over til å spørre om forhold rundt et testament som Per Orderud utarbeidet i 1998.

– Jeg ville ha orden på sakene dersom noe skjedde min kone og meg, sa Per Orderud.

I dette testamentet gikk det frem at gården skulle tilfalle Kristin Kirkemos sønn dersom Orderud-ekteparet falt fra.

– Var det naturlig da? Spurte aktor.

– Vi var ekstra glad i Kristins sønn.

– Men var det ikke litt spesielt å tenke på testament i din alder?

– Det var som sagt bare et utkast til testament.

– Laget dere det selv?

– Vi kontaktet en advokat.