– Hovedutfordringen for reiselivets aktører vil derfor være å holde seg klimamessig orientert slik at bedriftene tidsnok kan stake ut en riktig kurs, sa professor Jørgen Randers på en konferanse på Handelshøyskolen BI i Oslo tirsdag om morgendagens reiseliv.

Randers mener at det i fremtiden vil være mer attraktivt å være storbyturist enn turist ute i distriktene der de klimamessige virkningene trolig vil vise seg mer konkret. Oslo og Trondheim ga han en viss trøst fordi landet på disse trakter fortsatt stiger mer enn det havet er forventet å stige, mens havet etter hvert vil stige så pass i Bergen at Bryggen er sterkt truet.

Fremtidig hotellbygging i kystområdene må skje atskillig høyere enn i dag på grunn av at havets stigning.

Villere

– Våre naturgitte forutsetninger endres radikalt i årene som kommer og mye raskere enn vi tror. Det er enkelt å se 10-20 år framover i tiden, men spørsmålet er om vi alle ønsker eller er motivert for å gjøre det, sa Randers.

Han pekte på at naturen vil bli villere. Ikke bare blir det mer vind og større sjanser for ekstremvær med storm fra sørvest, men naturen vil vokse mer til og bøndene må legge større vekt på skogbruket enn før. Skoggrensen vil stadig trekke seg høyere til fjells. Der det er åpent og vakkert i dag, vil fortetningen gjør seg sterkt gjeldende. Barkebiller og andre insekter vil det bli mer av, og det vil bli flere skogbranner.

Våtere

Ifølge Jørgen Randers ligger det an til minst to grader høyere snittemperatur, noe som blant annet fører til mer regn. Med mer regn blir det selvfølgelig mer vann i reservoarene til kraftverkene.

– Men dette er bare en av forholdsvis få fordeler av klimaendringen, sa Randers.

Med høyere snittemperatur ligger det an til mindre snø og mindre is. Det gir en meget variabel skisesong. Det er også vanskeligere for hotellnæringen og skiheiser å basere skisesongen på snøkanoner, for slike kanoner er ikke til noe nytte dersom det ikke er tele i bakken.

– Hvis det blir dårligere tider for vintersportsanlegg, gir dette selvsagt norske bedrifter anledning til å kjøpe tilbake disse anleggene for en billig penge, dersom de svenske eierne går konkurs eller vil selge, sa Randers, med lett humring fra salen som resultat.

Varmere

Et varmere klima betyr økt smelting av våre isbreer, og det gir færre muligheter til å drive vandring på breene for turistene. Og mindre avsmeltning gir også mindre vann i de elvene som i dag er typiske for rafting, sier Randers.

Nytt helårs reisemål for internasjonal turisme blir ifølge professor Jørgen Randers cruiseskip til Nordpolen.

– Men hvem vil se et polarområde uten isbjørn? De vil jo ikke ha noen is å bevege seg på, sier han.

Varmere klima betyr også at økt regnaktivitet gir flere ras og oversvømmelser, som det kan ta tid før naturen selv kan klare å rydde opp i. Og for fiskerne betyr det at torsken som liker kjølig vann, forsvinner fra norske områder og flytter over til kaldere farvann i Russland, sa professor Jørgen Randers.