— Sist han ringte vasket jeg gulv, og det gjorde jeg nå også. Han fikk først ikke tak i meg, for jeg hørte nemlig ikke telefonen, sier Karita Bekkemellem.

Hun røper at hun ble veldig glad da Stoltenberg endelig nådde fram til henne.

— Jeg gleder meg kjempemye og er veldig sulten på oppgaven. Jeg har vært i departementet før og stortrivdes den gangen, sier hun.

Som landets første likestillings- og forbrukerminister medgir hun at jobben er noe annerledes nå enn sist, da hun var barne- og familieminister.

— Det blir mer tyngde på forbrukerpolitikk, men det blir på mange måter det vi kjenner fra det gamle Barne- og familiedepartementet. Unntaket er barnehagene, som flyttes til Kunnskapsdepartementet.

Hun legger til at hun med Stortingets hjelp håper å få gjennomført en kjønnsnøytral ekteskapslov i løpet av perioden. Senterpartiet har nemlig reservert seg i saken.

SCANPIX