Vaskebjørnen ble torsdag kveld sett og fotografert ved bebyggelsen på Hompland i Sirdal, noen få kilometer nord for Tonstad. Siste observasjon av vaskebjørnen er gjort ved Lindeland.

– Den er observert på nye steder i løpet av helgen, og beveger seg oppover dalen, sier politibetjent Jon Uleberg til Aftenbladet.no.

Seksjonssjef Terje Bø i Direktoratet for naturforvaltning mener dyret må være ulovlig innført.

Vaskebjørn er en fremmed art som er uønsket i norsk natur, og direktoratet har derfor utstedt fellingstillatelse på dyret.

Politiet har ifølge Uleberg en viss anelse om hvem som kan ha innført vaskebjørnen til landet.