EL & IT Forbundet tar ut 3000 medlemmer i sympatistreik for å få tariffavtale IT-konsernet Atea. Bedriften svarer med at det er et lite mindretall som bryter en inngått avtale, skriver Aftenposten.

— Med den staheten Atea har vist, er det overveiende sannsynlig at det blir både streik og sympatistreik, sier forhandlingsleder Jan O. Andersen i LO-forbundet EL & IT Forbundet.

I dag varsler forbundet at 3000 medlemmer i kraftselskapene BKK i Bergen, Skagerak Energi i Vestfold og Telemark, Eidsiva Energi i Hedmark og Tromskraft går til streik fra 7. mai. Også medlemmer i Relacom, som drifter mobilnett og fastnett, blir tatt ut i streik.

Dette er trinn to i konflikten som starter med at rundt 100 av forbundets medlemmer 29. april går i ut i streik i IT-bedriften Atea. Målet med streikene er å få opprettet tariffavtale.

— Vi vil sette makt bak kravet om tariffavtale i Atea. Streik er det siste virkemidlet vi sitter igjen med. Atea viser en fiendtlig holdning til det som er det normale i norsk arbeidsliv, sier Andersen. Han sier streikene er lovlige, og innenfor de avtalene som regulerer arbeidslivet.

Inngikk avtale

I Atea sier viseadministrerende direktør Steinar Sønsteby at saken gjelder rundt 90 ansatte av i alt 2000 ansatte i Atea i Norge. Han svarer på anklagene med å gå tilbake til 2010 da Atea overtok Umoe IKT med 400 ansatte.

— Umoe gikk med store underskudd og hadde stor gjeld. I april 2011 signerte vi en avtale, blant annet med EL & IT Forbundet. Der står det at de 400 ansatte skal få med seg goder som i dag koster oss 8–10 millioner kroner i året og at ingen skulle miste jobben. Til gjengjeld skulle de ansatte ikke kreve tariffavtale. Nå vil de likevel ha avtale, sier han.

Han sier at uten denne avtalen ville Atea sannsynligvis ikke overtatt Umoe, og Umoe ville «høyst sannsynlig» gått konkurs.

— Vi ønsker ikke å gå fra avtalen med de drøyt 300 tidligere Umoe-ansatte som ikke har reist krav om tariffavtale.

- Hvorfor har ikke bedriften tariffavtaler?

— Fordi de ansatte ikke ønsker det. Det har vi spurt dem om. Det har ikke vært noe tema i de 50 årene bedriften har eksistert. Vi har avtaler med fagforeningene, men ikke tariffavtale, sier Sønsteby.

Like gode vilkår

Sønsteby sier vilkårene for de ansatte er minst like gode som de ville vært med en tariffavtale, men med ett unntak.

— De ansatte er ikke omfattet av AFP. Vi har en god seniorpolitikk og har ikke behov for AFP. Etter vårt syn dreier denne konflikten seg om AFP, sier han.

Sønsteby seier alle målinger viser at de ansatte er svært fornøyd med arbeidsplassene sine.

— I dagens marked har du ikke sjanse som IT-bedrift hvis du ikke har fornøyde ansatte. De kan bare slutte og uten problemer finne nye jobber, sier han.

Melder seg ut

I avtalen fra april 2011, som blant annet er undertegnet av EL & IT Forbundets klubb i Umoe IKT, står det at fagforeningen har anerkjent at «Atea AS ikke har tariffavtale og heller ikke vil få dette i forbindelse med eller som et resultat av sammenslåingen.»

Andersen i EL & IT Forbundet sier formuleringen ikke er til hinder for å kreve tariffavtale nå.

— Dette har vi fått støtte for i Arbeidsretten.

- Stemmer det at noen Atea-ansatte har meldt seg ut av forbundet etter at striden om tariffavtale startet?

— Ja, det stemmer. Vi har klare indikasjoner på at noen av disse utmeldingene skyldes utilbørlig press og trusler fra ledelsen, sier Andersen.

Aftenposten har dokumentasjon på at 19 medlemmer har meldt seg ut av EL & IT i Atea. Av disse har 17 skjedd den siste uken. Sønsteby sier at ytterligere 40 utmeldinger har skjedd det siste året. Andersen sier han ikke kjenner seg igjen i disse tallene.

Sønsteby sier at Andersens påstander som trusler «ikke medfører riktighet».