Åpningen gjelder brønner på Lopparyggen, Nordkapp-bassenget og Goliat.

Det mest omstridte av disse områdene er Goliat-feltet. Oljeindustrien er fornøyd med avgjørelsen, Fiskarlaget avventende mens miljøbevegelsen er i harnisk:

Bellona og Natur og Ungdom varsler allerede aksjoner.

— Når regjeringen åpner Goliat er det ikke økologiske interesser, men hestehandel som ligger til grunn. Slik jeg ser det, er dette et brudd på Sem-erklæringen, sier en opprørt Bellona-leder Frederic Hauge.

Natur og Ungdom sparer heller ikke på konfekten.

— Bondevik har solgt sin miljøtroverdighet til oljeindustrien. KrF har gått fra å være et miljøparti til å bli et Kristelig oljeparti, hevder organisasjonen.

Regjeringen gir grønt lys til rettighetshaverne på Goliat til at de kan foreta de nødvendige undersøkelsene for å avklare om feltet kan bygges ut. Statsråd Steensnæs understreker at han likevel ikke har gitt sitt endelige ja til Goliat-utbygging.

— Når man først ser millionene glitre i dypet, er det umulig å stanse prosessen. Vi er svært misfornøyd med åpningen av Goliat, sier Rasmus Hansson i WWF-Norge til BT.

Statoil varsler at de allerede neste høst vil starte boring i Barentshavet.

Norges Fiskarlag kan leve med at olje- og energiminister Einar Steensnæs (KrF) gjenåpner lisensene på Goliat, Lopparyggen og Nordkappbassenget i Barentshavet.

— Men vi kommer til å følge med på det som skjer i området med argusøyne. Vi vil passe på at oljeselskapene følger vårt krav om nullutslipp til sjø og at industrien ikke er i veien for fiskeriet, sier leder Reidar Nilsen til NTB.

Også Statens forurensningstilsyn (SFT) mener beslutningen er tilfredsstillende. - Helst ville vi at all virksomhet i områdene fra Nordland VI og nordover fortsatt skulle vært stilt i bero inntil det foreligger en helhetlig forvaltningsplan for nordområdene. Skulle det først gjenåpnes, så er det greit at det skjer i disse områdene, mener avdelingsdirektør Ingrid Bjortveit.