Torsdag 15. april besluttet luftfartsdirektør Heine Richardsen at det skulle iverksettes umiddelbart flyforbud i norsk luftrom. Noen timer tidligere hadde Avinor, som har ansvaret for luftrommet i Norge, fått illevarslende prognoser og målinger fra Volcanic Ash Advisories Centre (VAAC) ved Met Office i London.

Kartene og tallene viste høy konsentrasjon av askepartikler i luften. Avinor mente det var farlig å fly.

Luftfartsdirektøren stengte straks luftrommet.

Andre europeiske land gjorde det samme. Store deler av Europa ble stengt for flytrafikk. Millioner av passasjerer ble stående igjen på flyplassene.

Kritikk

Det er meteorologene ved VAAC i London og i Toulouse i Frankrike som på oppdrag fra International Civil Aviation Organization (ICAO) forsyner europeiske luftfartsmyndigheter med data om luftforurensning. Det var deres data alene som førte til at nesten hele det europeiske luftrommet var stengt i seks dager.

Met Office har fått medfart i britisk presse etter askestoppen. De er blitt anklaget for å basere spredningskartene mer på antagelser enn på faktiske data.

— Modellen vi bruker for øyeblikket, er basert på visse antagelser hvor vi ikke har empiriske og forskningsmessige bevis, sier Matthias Ruete, leder for transport i Europakommisjonen til den britiske avisen The Daily Telegraph.

Gammel

Anton Eliassen, direktør ved Meteorologisk institutt og en av Europas ledende forskere på grenseoverskridende luftforurensning, mener at modellene som VAAC bruker for å beregne spredning, er gammeldagse og ikke gode nok.

— Så vidt jeg vet er ikke modellen som Met Office bruker for å bestemme luftfartstrafikken i Europa, utviklet i nevneverdig grad siden tidlig på 1990-tallet. Og det tilsier at den ikke er en god modell, sier Eliassen.

Modellene ble utviklet for å beregne spredningen av radioaktivt materiale i kjølvannet av Tsjernobyl-ulykken.

— Modellene de bruker i dag, ligner veldig på den de brukte da, sier Eliassen.

Han mener systemet må endres, og vil forfølge saken både ovenfor Met Office og luftfartsmyndighetene.

— Nå er det grunn til å finne et system som fungerer bedre, sier Eliassen.

Aske

Ifølge ham viste tre norske beregningsmodelle mer aske over Sør-Norge enn den offisielle modellen fra Met Office. Spesielt stor var forskjellen 21. april, dagen da norsk luftrom ble åpnet igjen uten restriksjoner. Det var dette som førte til at Eliassen mot slutten av forrige uke tok kontakt med Luftfartstilsynet og Met Office.

— Når tre modeller viser mer aske over Norge enn den offisielle, må vi se på muligheten for å kunne iverksette nasjonale tilpasningsprosedyrer for værdata som regulerer flytrafikken, mener Eliassen.

Sist tirsdag ble luftrommet over Norge og Europe delt inn i tre soner: 1) Luft uten aske hvor det er greit å fly, 2) luft med små konsentrasjoner av aske hvor flyselskapene kan velge å fly, 3) områder med flyforbud.

— Man kan få et bedre og sikrere estimat av sonene dersom man åpner for nasjonale målinger og samarbeider om modellen, sier Eliassen.

Jan Gunnar Pedersen, fagansvarlig i Avinor, vil ikke spekulere på om det ville gitt andre konsekvenser hvis for eksempel nasjonale meteorologiske myndigheter leverte de offisielle askekartene.

Endrer

Nå varsler myndighetene at de vil forslå endringer.

— Vi kommer til å be luftfartsmyndighetene på europeisk nivå sette seg ned sammen med de meteorologiske fagmiljøene for å finne den beste måten å løse dette på. Hvis det er måter å gjøre dette på som gir et resultat med høyere kvalitet, så er vi svært interessert i det, sier luftfartsdirektør Heine Richardsen

- Ingen gammel modell

— Det er ikke sant at vi bruker den samme modellen som vi brukte etter Tsjernobyl-ulykken. Den er riktig at Tsjernobyl var bakgrunnen for at vi laget modellen, men den har utviklet seg kraftig siden da, sier Bob Syvret, vakthavende meteorolog ved Volcanic Ash Advisories Centre (VAAC) ved Met Office i London.

Han stiller seg uforstående til kritikken rundt metodene.

— Da vi oppdaget store konsentrasjoner av askepartikler i atmosfæren, gjorde vi bare det som er vårt ansvar, vi meldte fra om det. Det vi melder fra om, baserer vi på de beste metodene som er for øyeblikket. Det er myndighetene som stenger luftrommene, ikke vi, sier Syvret.

Han er uenig i at modellene baseres på for få empiriske data, og sier at de daglig hadde kontakt med Island for å få data derfra.

I tillegg hadde de et fly i luften over Storbritannia og Nordsjøen som gjorde konkrete målinger av asken.

— Informasjonen vi ga til europeiske myndigheter, var basert på en rekke rapporter fra ulike målinger i tillegg til modeller, sier han.

Syvret vil ikke mene noe om hvorvidt det er kritikkverdig at lufttrafikken i Europa kan stoppes av ett kontor i London.