Plutselig er EU-saken igjen øverst på den politiske dagsorden i Norge. Nå i form av at både SV og Sp ønsker å bruke vetoretten i EØS-avtalen mot det omstridte tjenestedirektivet.

Det betyr politisk trøbbel for Ap og statsminister Jens Stoltenberg.

Tung bør for Ap

Katten klorte fra seg da den ble sluppet ut av sekken i går. Det var den nyvalgte Sp-lederen, Liv Signe Navarsete, som varslet at Ap har en umulig oppgave hvis partiet har ambisjon om å tvinge sine koalisjonspartnere til å godta direktivet.

— Det ligger en tung bevisbyrde på dem som gjennom garantier og på andre måter vil sikre en bred tilslutning til dette direktivet. Sp vil ikke godta en politikk som kan slå beina unna et anstendig arbeidsliv, og føre til sosial dumping. Sp vil ikke føre en politikk som fratar det offentlige kontroll over viktige tjenester som transport, skole og strømforsyning, sa Navarsete da hun i går møtte partiets landsstyre i Oslo.

Krisen forsterker veto

Hun sa at finanskrisen forsterker argumentene mot tjenestedirektivet, og konkluderte med at «alt peker i retning av at Senterpartiet skal bruke reservasjonsretten mot tjenestedirektivet».

Etter talen til landsmøtet utdypet Navarsete Sps standpunkt:

  • Det dreier seg om kjernen i vår EU-motstand. Direktivet vil bidra til at den utviklingen vi advarer mot vil akselerere. Det er EF-domstolen som vil tolke regelverket, sier hun.

Sp-lederen avfeier at et veto vil bety et sammenbrudd for hele EØS-avtalen:

— Jeg forholder meg til at vi forhandlet oss frem til en reservasjonsrett. Den er aldri blitt brukt, så ingen kan påstå at Norge har brukt denne retten i tide og utide.

Advarer mot diktat

Navarsete vil ikke kommentere hvilken situasjon som oppstår hvis Ap likevel tvinger frem en beslutning om å godta direktivet.

— Vi har evnet å håndtere andre vanskelige saker på en god og ryddig måte, og det tar vi sikte på nå også. Høringsfristen går ut 20. oktober. Vi vil forholde oss til høringsuttalelsene og deretter diskutere saken i regjeringen, sier Liv Signe Navarsete. Hun vil ikke si om saken er så alvorlig for Sp at de kan komme til å bryte regjeringssamarbeidet.

Sentrale Sp-kilder sier imidlertid at det er utenkelig for partiet å fortsette i regjering hvis «storebror Ap, med sine ti statsråder, velger å overkjøre SV og Sp». Bergens Tidende har tidligere skrevet at Sp og SV har en underhåndsavtale om å stå sammen i håndteringen av denne saken.

De to partiene har ni statsråder. Det Sp ikke minst frykter er at Ap også da i andre saker kan komme til å overkjøre koalisjonspartnerne.

Ifølge flere av Sp-strategene som har deltatt i håndteringen av den følsomme saken, taler mye for at regjeringen må utsette behandlingen av den. Det vil i tilfelle si at behandlingen blir skjøvet på til etter valget og ansvaret overlatt til landets neste regjering.

Bør Norge innføre tjenestedirektivet? Diskuter saken her.

Håvard Bjelland