Opposisjonspolitikerne Arne Sortevik (Frp), Torbjørn Hansen (H) og Ingebrigt S. Sørfonn (KrF) avviser blankt argumentet om at det er utilrådelig på grunn av presset i byggebransjen å gi klarsignal for nytt odontologibygg, høyskolebygg eller nytt domstolsbygg.

Samtlige tre er for øvrig utdannet økonomer, og de har ingen sans for at det vil være uansvarlig bruk av offentlige midler å gi grønt lys for å bygge allerede neste år.

De avfeier synspunktene fra Per Rune Henriksen (Ap) og Rune Skjælaaen (Sp) som i intervju med BT søndag viste forståelse for regjeringens nei til å bygge i Bergen.

Uten gjennomslagskraft?

— De forklaringene de gir virker lite troverdig og bent frem hjelpeløse. Det er bortforklaringer. De rød-grønne representantene fra Hordaland har rett og slett ikke stor nok gjennomslagskraft overfor regjeringen, sier Torbjørn Hansen.

Han mener at regjeringen ikke har noen vilje til å prioritere presserende oppgaver her i Hordaland, for det er saktens satt av betydelige midler til byggeprosjekter andre steder i landet. Hansen har gått gjennom statsbudsjettet punkt for punkt, og har regnet ut at det bare innenfor Forsvaret er en økning på 264 prosent når det gjelder bevilgninger til bygg og anlegg i forhold til budsjettet for i år!

— Men det er vitterlig knapphet på arbeidskraft, noe som presser kostnadene i været?

— Ja, men det opplever vi alle i sektorer. Da blir det et spørsmål om prioritering. Og det er virkelig oppsiktsvekkende at det ikke er funnet plass til ett eneste bygg på neste års budsjett, sier Torbjørn Hansen.

Helsefarlig bygg

— Det er dessverre fortsatt en del fagøkonomer som snakker om at penger er «spist», uansett hva de brukes til. Det er en populær misforståelse når man ikke skiller mellom investering og utgift. Disse prosjektene gjelder jo investeringer for fremtiden, sier Arne Sortevik.

Han er spesielt skuffet over at det ikke er avsatt penger til nytt odontologibygg, for det nåværende er både helsefarlig, trangt og uhensiktsmessig ellers. Dessuten finner han det «skammelig» at heller ikke Høgskolen i Bergen har nådd frem med sitt byggeprosjekt.

— Alt dette avslører bare at regjeringen ikke ønsker å satse på utdanning, slik den har lovet. Et nybygg for Høgskolen vil gi mye mer effektiv drift enn slik forholdene er i dag, sier Arne Sortevik.

- Tafatt og skuffende

Ingebrigt S. Sørfonn finner det «tafatt og skuffende» at regjeringen enda en gang vender tommelen ned for disse viktige byggene.

— Det er direkte trist at Norges nest største by havner helt nederst på prioritetslisten. Disse tre statlige byggene har ventet lenge, og behovet er grundig dokumentert, så dette forstår jeg rett og slett ikke. Men jeg skal love å stå på og kjempe for at de når opp, sier Sørfonn.

FORUNDRET: Ingebrigt S. Sørfonn (KrF) er forundret, for behovet for byggene er for lengst dokumentert.
VIKTIG SKILLE: Arne Sortevik (Frp) mener at det er viktig å skille mellom investering og vanlig utgift.
FORSVARET BYGGER: Torbjørn Hansen (H) har regnet ut at Forsvaret øker byggeinvesteringene med 264 prosent.