— Vi ser en trend der stadig flere husholdninger får problemer med å betjene gjelden sin, sier Heidi Skaaret, sjef for Lindorff i Norge. - Dette tyder på at en del har vært alt for uforsiktige med privatøkonomien sin.

Ungdom er verstinger

Ifølge Lindorffs egne tall er økningen i antall inkassosaker størst blant de i alderen 18-25 år. Her går antall personer som får inkasso opp med over 20 prosent på ett år

— Mange, særlig unge i etableringsfasen, tok opp for store boliglån mens renten var lav. De har rett og slett ikke sterk nok økonomi til å klare økende renteutgifter på toppen av andre utgifter, sier Skaaret.

Det registreres også en kraftig inkassoøkning mot personer med en årslønn på over 700 000 kroner.

— Her må det sies at tallene i utgangspunktet var lave, men økningen antyder kanskje at også personer i høyinntektsgrupper har levd over evne de siste årene, mener Skaaret.

Sogn og Fjordane øker mest

Ved utgangen av første halvår i år hadde Lindorff registrert 32.500 inkassosaker i Hordaland, 28 prosent flere enn på samme tid i fjor

Antall personer med inkasso skyter til himmels i Sogn og Fjordane. I løpet av årets første halvår. 2484 personer i Sogn og Fjordane har nå inkassosaker mot seg, en økning på 32 prosent på bare ett år.

Kredittilsynet har nylig lagt frem en rapport for første halvår i år. Den viser at inkassoselskapene nå arbeider med å kreve inn 49,5 milliarder. En økning på nær fem milliarder fra samme tidspunkt i fjor.

— Som en tommelfingerregel utgjør oppdragsmengden til inkassoselskapene rundt halvparten av misligholdene, sier administrerende direktør i Kreditorforeningen Vest, Egil Skarveland.

Resten står Statens Innkrevingssentral, advokater og bedrifter som har egen inkasso for.

Misligholder nær 100 mill

I Norge er det nå 116 registrerte inkassoselskap under Kredittilsynets tilsyn. Tilsammen har trolig nordmenn misligholdte pengekrav på nær 100 milliarder kroner.

— Det er farlig å si at det er det rene misligholdet som øker så kraftig. Mange kunder til inkassoselskapene sender arbeidet med betalingsinnkreving over til oss på et tidligere tidspunkt enn tidligere. Det gjør at vi nå får flere purresaker, sier Skarveland.

Han registrere en jevn vekst i inkassosaker, og venter også at den økonomiske situasjonen vi opplever nå vil gi seg utslag - men først når det er gått en tid.

Tror du på en inkassobølge? Diskuter saken her.

BLIR FRISTET: Stadig flere lar seg lokke til å kjøpe varer de egentlig ikke har råd til, viser tall fra inkassobransjen.
Odd Mehus