Hele 1700 av de drøyt 8000 innspillene som har kommet programkomiteen i hende, dreier seg om skole. Det har satt sine spor i forslaget til nytt arbeiderpartiprogram.

Forslaget til nytt partiprogram legges ikke frem før 5. februar, men statsråd Helga Pedersen røper at det blant annet vil gjøres forsøk på å møte lærernes utfordring med rapporteringer, elevmapper og læreplaner.

— En av tingene som går igjen er at lærerne må få bruke tiden sin på læringsarbeidet, at lærerne bruker for mye tid på papirarbeid, sier Pedersen.

Som et grep for å møte dette, foreslår programkomiteen i Ap at det opprettes en nasjonal database hvor lærere og skoler kan legge ut undervisningsopplegg, planarbeid og annet og på den måten dra nytte av andres erfaring og dele sine erfaringer med andre.

— Mange bruker vanvittig mye tid på å utvikle egne læreplaner. Her kan man dele ressursene, få tips, innspill og inspirasjon, sier Helga Pedersen.

Hun forteller at noe lignende er forsøkt i Skottland med stort hell.