Brudd på utlendingsloven fra asylsøkere skal ikke være til hinder for å få behandlet søknad om arbeidstillatelse, opplyser justisdepartementet fredag morgen.

— Regjeringen fører en konsekvent, rettferdig og rettssikker flyktning- og asylpolitikk. Den politikken ligger fast, heter det i pressemeldingen fra departementet.

Arbeidsinnvandring er noe annet enn en asylsak. Arbeidsinnvandring må man søke fra hjemlandet, og alle søknader må behandles på ordinær måte.

— Asylinstituttet innebærer at vi skal hjelpe de som trenger beskyttelse. Både utlendingsforvaltningen og domstolene har avslått Maria Amelies asylsøknad. Konsekvensen av disse avslagene er at hun må reise til Russland, som er opprinnelseslandet.

Sterke reaksjoner Maria Amelies advokat Brynjulf Risnes reagerer med forvirring på pressemeldingen.

— Jeg skjønner rett og slett ikke noe av den. I dag innebærer ikke et brudd på utlendingsloven at man ikke kan søke arbeidstillatelse senere. Det gjelder om man utvises, men Maria Amelie er ikke utvist. Den eneste måten jeg kan tolke denne meldingen på, er at Justisdepartementet ber UDI om å utvise henne, noe som i så fall ville være en ekstra straff mot Maria Amelie og alle i hennes situasjon, sier Risnes til Aftenposten.no.

— Om de kaller dette en løsning, så må det i så fall betegnes som et avansert forsøk på tåkelegging, sier han.

Stoltenberg står på sitt Regjeringen skal ha prøvd å finne en vei ut av Amelie-knipen hele uken. Da Aftenposten.no snakket med Stoltenberg etter onsdagens spørretime, slo han nok en gang fast at Regjeringens asylpolitikk ikke skal endres. Han la imidlertid til at det jobbes for å finne en løsning som gjør at Amelie og andre i hennes situasjon skal kunne jobbe i Norge. Men han hadde ingen planer om å stoppe uttransporteringen av 25-åringen.

— Det vi har snakket om i noen dager, er bestemmelser knyttet til karantenetid, og det er ikke fattet noe vedtak om karantene eller innreiseforbud. Det som er fattet, er et vedtak knyttet til asyl. Arbeidstillatelse er et annet spor, sa statsministeren til Aftenposten.no.

UDI vurderer for tiden om Amelie skal få innreiseforbud i ett eller flere år. Siden hun har brutt utlendingsloven, vil hun ifølge dagens praksis bli utvist og få innreiseforbud. Aftenposten.no erfarer at Regjeringen nå holder kontakt med UDI, og at UDI vil bruke noe tid på å fatte et vedtak. Stoltenberg understreker at Amelie blir sendt ut når politiet beslutter det.

— Utreise skjer når politiet bestemmer, innreiseforbud er noe annet, sier Stoltenberg.