I skyggen av mediestormen rundt FNs klimapanel, har forskere på Bjerknessenteret i Bergen publisert en artikkel som viser at menneskeskapte klimaendringer trolig vil redusere naturens evne til å ta opp karbondioksid (CO2).

Her er forskernes forklaring på den selvforsterkende oppvarmingsspiralen:

– Naturens evne til å fange opp CO2 vil bli svekket når kloden blir varmere, det gjelder særlig i Nord-Europa og Nord-Atlanteren. Det betyr at en stadig del av våre menneskeskapte CO2-utslipp blir værende i atmosfæren. Effekten blir i så fall enda sterkere fremtidige klimaendringer, ifølge forskergruppen.

Artikkelen er publisert i det internasjonale tidsskriftet Geoscientific Model Development .

Bjerknes-forskerne har utviklet en såkalt klima-karbonsyklusmodell som omfatter både landjorden og havet. Modellsimuleringen tar utgangspunkt i et av utslippsscenariene til FNs klimapanel (IPCC) . Denne kurven viser en kraftig utslippsvekst utover i dette århundret.

Økt oppvarming over land vil føre til at plantene ikke vil absorbere like mye CO2, og dermed øker utslippene av denne drivhusgassen til atmosfæren, fremgår det av en pressemelding fra Bjerknessenteret.

Varmere overflatevann i havene minker også oppløseligheten til CO2 i sjøvann. Dermed reduseres også karbonopptaket i havet, særlig i nordlige farvann, konkluderer forskerne.

Ifølge forsker Jerry Tjiputra, som har ledet arbeidet, utfordrer den nye studien tidligere teorier om at karbonopptaket i havet vil fortsette å stige i takt med økte CO2-utslipp til atmosfæren.