En undersøkelse som Redd Barna har gjort i Sverige, avdekker at folk er svært tilbakeholden med å melde fra når de mistenker at barn utsettes for vold.

Ingen tilsvarende undersøkelse er gjort i Norge, men Redd Barna mener det er liten grunn til å tro at det stiller seg annerledes her til lands, skriver Aftenposten.

– Det er ingen tvil om at vi også i Norge har en underrapportering av vold mot barn. Det er all grunn til å tro at tallene far Sverige er representative, sier Marianne Borgen som leder Redd Barnas Norgesprogram.

Hun sier at det dreier seg om både helsepersonell, lærere, førskolelærere og andre som er i kontakt med barn og ser faresignalene om mishandling uten å melde fra.

– De vegrer seg for å rapportere om mistanken av redsel for at det kan være feil. Jeg vil gå så langt som å si at det er tjenesteforsømmelse, sier Borgen som la fram resultatet av den svenske undersøkelsen på en konferanse for samfunnsmedisin i Tromsø før helgen.

Det fins ingen tall for hvor mange barn som utsettes for vold og mishandling i hjemmene sine i Norge. Det anslås at 24.000 barn lever i familier der kvinner er utsatt for vold, og mange av dem utsettes etter alt å dømme også for vold.

Det er flere årsaker til at mistanke om vold ikke blir rapportert. Det er fortsatt et tabubelagt emne når overgrepene skjer innenfor hjemmets fire vegger.

Borgen sier at mangel på kunnskap om hvor man skal henvende seg, mangel på støtte fra overordnede og manglende mot er viktige årsaker til at mistanke ikke blir meldt videre til politi eller andre instanser.