• Dette betyr full miljøkrig, og krig skal de få! sier Ane Hansdatter Kismul i Natur og Ungdom. Naturvernforbundet drar statsministerens troverdighet i tvil i gasskraftsaken.

OLAV GARVIK

Lederne i miljøorganisasjonene nektet nesten å tro det da de i går fikk høre at statsminister Kjell Magne Bondevik ikke vil løfte en finger for å påvirke Naturkraft til å vente med å bygge gasskraftverk på Kårstø i Rogaland.

— Dette er svært, svært skuffende, og han vil få et trist ettermæle. Husk på at Bondevik skrev seg inn med gullskrift i miljøhistorien da han for fem år siden gikk av på nettopp gasskraftsaken, sier Lars Haltbrekken som er nestleder i Norges Naturvernforbund.

— Dette viser at Bondeviks miljøengasjement ikke stikker dypt, og at han i sin tid ofret regjeringsmakten bare for å pynte på sitt «image», sier Hansdatter Kismul som er leder i Natur og Ungdom.

Sivil ulydighet?

Begge varsler nå en tett allianse med alle som kan krype og gå i miljøbevegelsen for å få politikerne til å gripe inn mot Naturkraft som i juni trolig vil gjøre et formelt vedtak om å bygge sitt første gasskraftverk. Byggingen starter i høst, og kraftverket vil i så fall være i drift i 2007.

Verken Hansdatter Kismul eller Haltbrekken vil overfor Bergens Tidende røpe hva slags midler de vil ta i bruk for å unngå at det bygges forurensende gasskraftverk. Under gasskraftstriden i 1997 gjorde miljøvernerne seg klar til sivil ulydighet for å hindre byggestart på Kollsnes i Øygarden. Nå vil de ta kontakt med Bellona for å diskutere strategien.

— Men jeg kan forsikre at vi vil bruke alle de midler vi har til rådighet, sier Hansdatter Kismul.

KrF vil ikke ha omkamp

Bondevik uttalte onsdag at han fortsatt er motstander av forurensende gasskraftverk, men at regjeringen ikke vil «stoppe en lovlig gitt konsesjon, selv om den er gitt av en annen regjering.»

Haltbrekken mener på sin side at Bondevik burde forhandle med Naturkraft for å få omgjort utslippstillatelsen, slik at 90 prosent av utslippene blir renset. Det er ikke snakk om å trekke tilbake konsesjonen, men å omgjøre den. Det har han full anledning til ifølge forurensningsloven, mener han.

Stortingsrepresentant Bror Yngve Rahm (KrF), som er leder i energi- og miljøkomiteen, er imidlertid helt kategorisk:

— Vi går ikke inn for å endre spillereglene etter at konsesjon er gitt. Derfor vil vi ikke kreve omkamp om Kårstø. Det er også i samsvar med Sem-erklæringen at Naturkraft kan bygge gasskraftverk når selskapet finner det økonomisk regningssvarende, sier han.

Håper også på Kollsnes

Høyres energipolitiske talsmann, Øyvind Halleraker, er på sin side svært glad for at Naturkraft endelig ser ut til å sette i gang gasskraftprosjektet, for ikke minst industrien lider under det stramme energimarkedet. Han håper også at selskapet vil ta opp igjen planene om å bygge kraftverk på Kollsnes, selv om det foreløpig er lagt på is.

Informasjonssjef i Naturkraft, Geir Fuglseth, sier til BT at selskapet konsentrerer seg om Kårstø fordi det allerede er investert et par hundre millioner kroner i tomt, infrastruktur og kjøleanlegg der.