Dette melder Norges Vassdrags— og energidirektorat.

Lokalt kan mellomstore og små vassdrag komme opp i nivå rundt middelflom, og lokale oversvømmelser kan forkomme.

Vannføringen ventes å kulminere i løpet av natten eller morgendagen.