— Jeg tror ikke det vil skje noe dramatisk i tiden fremover. Det blir verre første april, når kollektivavtalen løper ut. Da har vi ikke lenger fredsplikt, sier Netskar, som leder Norske SAS-flygeres forening.

Han nærmest forskutterer en streik dersom ikke ledelsen går med på å starte reelle forhandlinger der utgangspunktet er at pilotene fortsatt er knyttet til konsernet.

— Hvis ikke ledelsen ombestemmer seg, er det vanskelig å se at noe annet kan skje. Vi kan ikke la noe være uprøvd.

Netskar sier at pilotene vil havne i en situasjon hvor de må konkurrere på pris med de andre selskapene i SAS-systemet for å overleve. I verste fall frykter de at jobbene deres blir overført til selskaper med lavere kostnader.

Både i Danmark og i Sverige sa representanter fra fagforeningene at beslutningen fra ledelsen var «en krigserklæring» etter at partene hadde sittet sammen i lange møter mandag og tirsdag.

— Vi har ikke avtalt noen nye møter, og jeg vet ikke om det blir så mye dialog med ledelsen etter dette, sier Netskar.

Informasjonsdirektør Simen Revold i SAS-konsernet sier til BT at overføringen av pilotene til de nasjonale selskapene er siste del i en større omstrukturering, og at selskapet bare har brukt en styringsrett de har. Flygerne benekter dette, og krever forhandlinger.

Styreleder Egil Myklebust i SAS ville ikke kommentere situasjonen utover at tiltakene er blitt drøftet i styret og at ledelsen og styret har tett kontakt.

SAS-ledelsen venter ikke forstyrrelser i flytrafikken i morgen.