Middeltemperaturen fra juni til og med august er den fjerde høyeste siden 1866, viser målinger fra Meteorologisk institutt.

Månedstemperaturen i august for hele landet var 1,3 grader høyere enn normalt. Fra januar til august har middeltemperaturen i Norge ligget 1,5 grader høyere enn normalen, noe som er den tredje høyeste middeltemperaturen i Norge siden målingene startet i 1866.

Det har vært store regionale variasjoner i nedbøren i august. I deler av Møre og Romsdal kom det rekordstor måneds— og døgnnedbør, mens Sørlandet hadde betydelig mindre regn enn normalt.

I løpet av årets første åtte måneder viser observasjoner ved værstasjoner over hele landet at nedbøren er 115 prosent av normalen.