Dette fremgår av undersøkelseskommisjonens rapport, som ble offentliggjort på Haakonsvern i dag.

Slik beskriver rapporten brannforløpet:

Brannen oppsto som følge av havari i akselsystemet i babord løfteviftelinje. Havariet medførte at akslingen i aktre løftevifte ble deformert. Akslingen kuttet flere hydraulikkslanger. Dette medførte at 20 liter hydraulokkolje ble sprøytet med høyt trykk inn i vifteløfterommet. Dette antente brannen.