Flere steder i landet ligger det an til en november med temperaturer flere grader over normalen. Og med unntak av Finnmark, har det kommet mer nedbør enn normalt over nesten hele landet.

– Noen steder ligger temperaturene så langt to, tre og fire grader over normalen, sier vakthavende meteorolog Håkon Melhus ved Meteorologisk institutt på Blindern til Dagsavisen.

Han vil vente til måneden er over før han konkluderer med varmerekorder, men legger til at flere steder i landet har hatt mer enn dobbelt så mye nedbør som normalt denne måneden.

I Oslo har det falt 150 millimeter så langt i november, mens det normale for hele måneden er 73 millimeter.