– Mange uttrykker varme følelser for kapteinen som de mener er blitt dårlig behandlet av norske myndigheter. Tross sympati, er det andre som mener at kapteinen har brutt lovene og må møtes med håndjern, ikke blomster, sier den russiske journalisten Jelena Larionova til NTB. Hun forteller videre at det kommer mange sympatierklæringer til russiske fiskere som stenges ute av Svalbardsonen av norske myndigheter.

Avstengt havn

Det var onsdag uklart om oppfordringen om møte mannskapene med blomster når «Elektron» legger til kai, ville kunne gjennomføres. De russiske grensestyrkene har nemlig stengt av fiskehavna for utenforstående. Verken russiske eller utenlandske journalister får adgang til havna.

– Grensestyrkene argumenterer med at båten og mannskapet er under arrest. Det er forbudt å kommunisere med kapteinen og mannskapene. Verken journalister eller deres nærmeste familie skal få snakke med dem før de har vært inne til avhør, sier Larionova.

– Fanget av nett

En talsmann for Nordflåten hevdet onsdag at et fly fra den norske kystvakten slapp et nett over tråleren «Grigorij Arlasjkin» som skal ha sluttet seg til «Elektron» da den tirsdag nærmet seg russisk farvann.

– Den store nyhetssaken er at «Grigorij Arlasjkin» havnet i livsfarlig trøbbel etter at nettet surret seg inn i propellen, forteller Jelena Larionova.

Avvist

Dette er kontant avvist av Landsdelskommando Nord-Norge.

– Det ble aldri sluppet noe nett over «Grigorij Arlasjkin» som la seg inntil «Elektron» i Smutthullet, sier pressetalsmann John Espen Lien til NTB.

– Like fullt hevder Rederiforbundet i Murmansk at tråleren har store vansker og er under slep til Novaja Semlja for å få fjernet nettet som har surret seg inn i propellen, sier Jelena Larionova til NTB.