Det er riktig nok ikke Vinmonopolet i seg selv helseministeren plutselig er blitt så glad i, men han ser det som et viktig alkoholpolitisk virkemiddel.

Selv om den kommende KrF-lederen er totalavholdsmann, og helst skulle ønske at flere var det, ser han at det har vært gode grunner til å etablere nye polutsalg, samtidig som det var riktig å senke alkoholavgiftene noe.

— Men denne linjen er ikke uproblematisk, for all forskning viser at økt tilgjengelighet fører til høyere alkoholforbruk, sier han. Hvis et styrket Vinmonopol likevel fører til at den samlete omsetningen går ned, er dét det viktigste.

— Vi må komme mer av den omsetningen som skjer utenom Polet til livs, understreker Høybråten.

«Forførerisk» brus

Men helseministeren mener at det forebyggende og holdningsskapende arbeidet må styrkes for å få bukt med rusproblemet. Særlig viktig er det å heve debutalderen for alkohol. Han varsler også at KrF vil stå opp og kjempe mot den liberale alkoholpolitikken som EU presser på sine medlemsland.

Den omdiskuterte rusbrusen i dagligvareforretningene er for vår del et resultat av at vi er med i EØS. Høybråten innrømmer at KrF ikke kom så heldig fra det da nettopp kampen mot rusbrusen ble en av hovedsakene i valgkampen.

— Vi skal likevel huske på at det er noe forførerisk over dette produktet. Det er jo noe søl, for det oppfattes som brus, men er rett og slett en «voksendrikk». Men spesielt foreldre bør si fra til sine lokale kjøpmenn at denne type drikk vil de ikke ha i butikkhyllene! sier han.

KrF-ere nyter vin

Høybråten skryter av Gro Harlem Brundtland som gjorde «en kjempejobb», som han sier, med å sette tobakkskadene på dagsordenen i WHO. Nå ønsker han å arbeide for at det internasjonale samfunn og WHO setter alkoholskadene på samme dagsorden.

Han sier i samtale med Bergens Tidende at han som påtroppende leder i KrF akter å føre en like restriktiv alkoholpolitikk som partiet tradisjonelt er kjent for.

Men det er ikke noe krav for å være tillitsvalgt i KrF at man selv er totalist. Valgerd Svarstad Haugland drikker vin, og de to andre kvinnelige KrF-statsrådene er heller ikke avholdsfolk. Er det ikke en aldri så liten konflikt her mellom liv og lære?

— Det er ikke noe nytt at fremtredende KrF-folk drikker alkohol. For min del er jeg avholdsmann i solidaritet med dem som sliter, forteller han.

Hersketeknikk

Dagfinn Høybråten (46) har allerede fått hard medfart i deler av media, etter at det ble klart at han seiler opp som Valgerd Svarstad Hauglands etterfølger som KrF-leder. Men han rister på hodet og tar det ganske lett når han stemples som fundamentalist, konservativ, fanatiker og det som verre er.

— Dette er en form for hersketeknikk hvor enkelte prøver å ufarliggjøre meg, og dermed avslører mangel på argumenter. Du, dette tar jeg med stor ro. Er det noe oppsiktsvekkende at KrF velger til leder en som tror på Gud? Jeg får da håpe at folk flest ikke dømmer meg på grunnlag av det som skrives av en avis i Akersgata, men ut fra mine standpunkter og gjerninger.

— Er du ikke blitt provosert i det hele tatt?

— Nei, men jeg kan fortelle at mange andre, og ikke minst utenfor KrF, har reagert sterkt.

- KrF må lytte mer

— Det er nok din energiske kamp for røykeloven som har gitt grunnlag for det bildet mange har av deg?

— I så fall glemmer man at fagbevegelsen og et samlet Storting - minus Frp - gikk inn for å utvide røykeloven. Det var ikke noe solospill fra min side! Tiden var simpelthen moden for å innføre røykeforbud også på offentlige serveringssteder.

— Hva har gått galt med KrF?

— Vi oppnådde i høst riktignok det dårligste valgresultatet etter krigen, men en valgforsker som Hilmar Rommetveit ved Rogalandsforskning har dokumentert at det var ikke så ille likevel. Jeg er for min del mer opptatt av å se fremover. Min oppgave blir å forvalte partiets arv i en ny tid, og da må det nødvendigvis bli en del forandringer. Men de vil jeg ikke si noe om foreløpig. Jeg kan iallfall si at KrF må bli et mer lyttende parti, og dermed fange bedre opp det som rører seg blant folk flest. Vi må gi svar på folks hverdagsdrøm, og vi må ikke minst holde verdiforankringen i hevd, sier Høybråten.