Forsvarerne til Veronica og Per Kristian Orderud, samt Kristin Kirkemo Haukeland, støtter seg til håpet som ligger i den delte kjennelsen fra Borgarting lagmannsrett. To av tre dommere gikk torsdag inn for fortsatt varetektsfengsling. En av dommerne mente at de tre ikke burde vært pågrepet etter dommen på 21 års fengsel i Nes herredsrett sist fredag.Størst konsekvenser på kort sikt får varetektsfengslingen for Per Orderud og hans kone Veronica Orderud. Ifølge Per Orderuds forsvarer, advokat Cato Schiøtz, er gårdsdriften bare sikret en uke. Deretter vet han ikke hva som vil skje.