Et utvalg i Helse Vest foreslår en ny inntektsmodell der blant annet klima og breddegrad skal bestemme hvordan helsekronene i regionen skal fordeles.

En slik fordeling vil føre til at Helse Stavanger får mindre penger enn Helse Bergen, fordi Stavanger har bedre vær og ligger 200 kilometer lenger sør enn Bergen.

– Dette minner om Erasmus Montanus, sier den utflyttede stavangermannen Per Fugelli, professor i sosialmedisin på Universitetet i Oslo, til Stavanger Aftenblad .

Han sier at nyansene og desimalene blir så små innad i en helseregion at skrivebordsmetodene kolliderer med folkevettet.

Stavanger-ordfører Leif Johan Sevland tar saken på alvor og lover kamp om helsekronene.

– Det er alvorlig at Helse Stavanger ifølge dette forslaget til inntektsfordeling skal få mindre enn de andre helseforetakene. Vi skal vite å kjempe for sykehuset vårt og vår fortjente andel av helsekronene, sier ordføreren.

Utvalget i Helse Vest er satt ned på bakgrunn av Magnussen-utvalget, som konkluderte med at Helse Vest har fått for få helsekroner i forhold til resten av landet.

Si din mening om fordelingen av helsepenger her.