— Det er lave kostnader forbundet med å bevege seg til valglokalet. Dermed kan været virke inn. Men gevinsten er også lav. Når solen skinner er det fristende for mange å sitte hjemme, påpeker Tor Midtbø, professor i statsvitenskap ved Institutt for sammenlignende politikk, Universitetet i Bergen.

Ville forske på været

For noen år siden fremmet han tanken om forskning på været valgdagen. Han ønsket å finne ut i hvilken grad nedbør, vind og kulde virket inn på valgresultatet. Pengemangel satte en stoppe for prosjektet.

Meteorolgiske data måtte hentes ut manuelt for mange år bakover i tiden. Når flere fakta foreligger elektronisk, kan noe slikt bli enklere å gjennomføre.

— Hvordan kan solskinn slå ut?

— Fint være gjør det lettere for folk å komme seg til valglokalene på Vestlandet. På den annen side vil noen oppleve det mer fristende å nyte dagen i naturen enn å gå til valglokalet, mener Tor Midtbø.

Han tror ikke det blir høy valgdeltagelse i år. Trenden har vært nedgående de siste år. Uklare regjeringsalternativ kan medvirke til det. Regn hjalp republikanerne

Regn med republikanerne

Internasjonalt er det gjort flere analyser av værets innvirkning på valget. I USA mente analytikere for noen år siden at regn ville hjelpe republikanerne. Demokratenes velgere hadde dårligere økonomi og ville lettere holde seg hjemme.