Det er folkeaksjonen «Stopp rasering av kysten» som ber folk markere sin motstand mot de mange planlagte vindkraftprosjektene.

Organisasjonen har lokale grupper i alle kystfylkene fra Vest-Agder i sør til Finnmark i nord.

— Vi fører en desperat kamp mot vindmøllegalskapen, og oppfordrer alle til å gå i fjæren eller på fjellet for å tenne bål for å markere sin motstand, sier Hallvard Slettevold, nestleder i organisasjonen til BT.

«Rotterace»

  • Hva vet dere om holdningen til vindparker blant folk som bor langs kysten?

— Opplysningsnivået er veldig sprikende. Jeg vil anslå at rundt 80 prosent av innbyggerne ikke har peiling på omfanget av planene og prosjektene. Vi har en stor informasjonsjobb foran oss, sier Slettevold.

Han kaller energiselskapenes vindmøllesatsing for et «rotterace», der lokalpolitikere må ta stilling til nye prosjekter i rekordfart.

— Det går på rettssikkerheten løs, og er ikke et demokrati verdig, hevder Slettevold.

Flertall imot

«Stopp raseringen av kysten» er særlig aktive på Sunnmøre, der vindparkprosjektene ligger «tett som hagl», ifølge Slettevold. I Giske kommune er det i kveld planlagt folkemarsj med appeller, allsang og ett minutts stillhet for havet. Det blir også båttur i det havområdet der selskapet Havgul har søkt om å få bygge ut det som skal bli verdens største vindmølleanlegg til havs.

— En meningsmåling Sunnmørsposten gjennomførte, viste at et klart flertall er imot vindmølleprosjektene, eller krever et minimum av grundige utredninger, sier Slettevold.

— Hva kan erstatte vindkraften som energikilde?

— Det finnes store muligheter innenfor bioenergi, jordvarme og varmepumpeteknologi, svarer Slettevold.

Slettevold håper også at folk i Hordaland og Sogn og Fjordane viser sin motstand. Aksjonsgruppen mot den planlagte vindmølleutbyggingen på Selbjørn i Austevoll har imidlertid ikke organisert noen vardetenning i kveld, opplyser talsmann Inge Halstensen.