Ole Johnny Foss er kjent inhabil på grunn av sønnens tilknytning til AUF. Sønnen Jørgen Foss er nestleder i Sagene arbeiderparti, og nestleder i Sagene AUF, skriver Aftenposten.no.

— For allmennheten vil det, på grunn av familierelasjonen mellom de to, være nærliggende å legge til grunn at far og sønn kan ha et felles ståsted i saken. Utad vil han dermed ikke fremstå som et uhildet varamedlem, heter det i kjennelsen fra Oslo tingrett.

Ba om mer informasjon

Retten vil nå trekke en ny varameddommer som skal delta i rettssaken.

Da Foss først ble trekt ut som varameddommer, var det ingen habilitetsinnsigelser mot ham.

Etter at VG omtalte sønnens verv i AUF, ba tingretten om mer informasjon fra Jørgen Foss om hans forbindelser til AUF og Arbeiderpartiet, og kjennskap til personer som var på Utøya 22. juli.

Da kom det frem at Foss har flere verv i Sagene AUF og Arbeiderpartiet.

- Bekjentskaper, ikke nære venner

— Det fremgår at han som medlem i en landsdekkende ungdomsorganisasjon har møtt flere av de som var tilstede på Utøya, men at ingen av de omkomne var hans nære vennner, heter det i kjennelsen.

Blant Foss' bekjentskaper nevnes blant andre Håvard Vederhus, som ble drept på Utøya.

Faren har ikke møtte noen av personene som var i sønnen bekjentskapskrets og oppholdt seg på Utøya.

Likevel konkluderer altså tingretten på at Foss er inhabil.

— Det forhold at sønnen gjennom flere år har vært, og fortsatt er, meget aktiv i forskjellige tillitsverv både i Arbeiderpartiet og AUF er, etter rettens syn, egnet til å reise tvil om Foss' upartiskhet i en straffesak av denne karakter, skriver retten.