Sjekk hele listen her

(Obs! Dette er et Excel-dokument )

Barnehagedekningen i Bergen er blant de dårligste i landet og kampen om barnehageplassene er tøff. I år fordeles plassene etter nye kriterier. Det har ikke alle fått med seg. De ledige barnehageplassene i Bergen fordeles i et hovedopptak 1. mars. Og i motsetning til tidligere, er søkertidspunktet meget sentralt for om du får plass for ditt barn eller ikke.

2710 har allerede søkt

I høst vedtok nemlig bystyret et nytt opptaksregime hvor færre grupper enn før får status som prioritert (se fakta). Samtidig tildeles søkerne et nummer i køen. Nummeret på kølappen avhenger av når kommunens barnehagekontor, «Barnehageservice» mottar søknaden.

Fredag i forrige uke hadde så mange som 2710 søkt om plass fra høsten 2006. Det betyr at antallet søkere trolig allerede overstiger antall ledige plasser. Mange barnehager har fulle lister og vel så det halvannen måned før søknadsfristen går ut.

– Vi er vant til høye søkertall og registrerer at de øker, sier kommunaldirektør for oppvekst, Anne-Marit Presterud.

Søk smart

Høsten 2005 var det om lag 2700 ledige plasser i de bergenske barnehager, hvorav ca. 1700 var småbarnsplasser. Det ble søkt om plass til 4700 barn, av disse var 3800 søknader om småbarnsplasser. Altså over dobbelt så mange søkere som det var plasser. Ved skolestart var det dermed nesten 1900 små barn uten barnehageplass. Det blir neppe færre i år.

– Når prisen går ned (fra 2750 til 2250, red.anm.) og det kuttes i kontaktstøtten forventer vi flere søkere. Dette er ikke overraskende, sier Presterud.

I tillegg kommer økende barnekull i Bergen.

– Vi åpner stadig nye barnehager og ser at vi klarer å holde tritt med økningen i søkermassen til småbarnsplassene. Problemet er at vi ikke greier å ta igjen etterslepet. Vi klarer ikke å ta jafset på de lange listene, sier kommunaldirektøren.

Konklusjonen er altså enkel: «løp og søk», men søk smart.

Søk der ingen søker

For det er ikke bare om å gjøre å være tidlig ute med søknaden. Like avgjørende er hvor du søker. Alle som søker om barnehageplass, må nemlig oppgi hvilke barnehager de prioriterer.

Søker du på en barnehage med stor søkermasse, havner du raskt bak i køen. Velger du derimot en barnehage med få førsteprioritetssøkere, er sjansene for en plass vesentlig høyere. Det er store forskjeller i søkermassen. Noen barnehager har allerede lange søkerlister, andre har ikke mottatt en eneste søknad. Kanskje en tanke å skjele til oversikten over barnehagenes søkertall?

Må betale fra start

Skulle du ikke ha behov for barnehageplass før et stykke ut på høsten, eller til med først vinterstid, er det ingen god idé å vente med søknaden. Søker du etter fristen er det meget vanskelig å få avkommet inn i førskolelærernes trygge favn.

Her er regelen enkel og grei: søk det året du har behov for barnehageplass. I det regnestykket er det greit å være oppmerksom på at selv om ikke plassen tas i bruk med en gang, må det betales fra august.

GODE KOMPISER: Siv Renate Østvik Husebø (5) og Torjus Refsnes (4) er gode kompiser. Begge mener det gøyeste i barnehagen er å gå i skogen.
MARITA AAREKOL