– I det aller fleste tilfellene går det godt, men dette er en obs-situasjon, sier Vaaland.

Forskningen viser at det ikke er barnet eller ungdommen selv som disponerer for å bli mobbet.

– Alle har sårbarheter, men risikoen er mer knyttet til kulturen der de kommer. Den er avhengig av de sosiale makt­struk­turene, av hvilke typer som har innflytelse i gruppen. For noen er en ny elev en trussel mot strukturen. Eller mot enkeltelever. Kommer den nye til å ta bestevenninnen min? For andre er en ny elev bare spennende, sier Vaaland.

Hun understreker at de aller fleste som flytter, ikke opplever å bli mobbet.

– Men det koster mye hvis det skjer, for hele familien. På den annen side medfører risiko også en mulighet for vekst, som ellers i livet. Og de voksne, både lærere, foreldre og de andre foreldrene har ansvaret, sier hun.