Ifølge irakeren var kvinnen hans svigerinne, som han giftet seg med etter at hans bror ble drept. Kvinnen hadde angivelig to barn med hans avdøde bror.

I ettertid viste det seg at barna var den 34 år gamle irakerens egne søsken, og at kvinnen var hans egen mor, skriver Dagbladet.

Irakeren kom til Norge som asylsøker i 1998, og oppga i asylsøknaden at han var gift. Han la ved en falsk vielsesattest fra Irak.

Da han skulle søke om fornyet arbeids— og oppholdstillatelse i 2004, fattet utlendingsmyndighetene mistanke og avslørte bløffen etter en DNA-test.

Nå er 34-åringen av Borgarting lagmannsrett dømt til ubetinget fengsel i 60 dager.