• Den 11. juli publiserte en gruppe forskere ved Rutherford Appleton Laboratory i England en undersøkelse der de påviser at solens aktivitet neppe kan ha noe med global oppvarming å gjøre. Klimaskeptikere har lenge hevdet at klimaendringene ikke skyldes utslipp av CO2, men solens varierende utstråling.

De britiske forskerne har derimot påvist at selv om solens aktivitet har minket siden 1985, har klodens temperatur akselerert i samme tidsrom.

  • Den 24. juli publiserte tidsskriftet «Nature» en artikkel der forfatterne forsøkte å påvise at utslipp av drivhusgasser fra menneskelig aktivitet påvirker endringer i globale nedbørsmønstre. Noe som igjen forårsaker ekstremregn som i England, for eksempel.

Det var forskere ved Hadley Center som sto for rapporten. Og det er første gang det er påvist vitenskapelig sammenheng mellom menneskers CO2-utslipp og nedbørmønstre.

Resultatene er basert på en sammenligning av værstatistikk for Storbritannia fra 1925 til i dag, og viser at nedbøren har økt med 6,2 millimeter hvert tiår. Minst halvparten, eller så mye som 85 prosent, av denne økningen skal skyldes utslipp av klimagasser i følge forskerne.