Sommeren er på hell, og det er mørke skyer over Østerdalens skoger. I lyngen skimtes tyttebær og mengder av blåbær. Så begynner brummingen. Det er som om bakken skjelver.

Brått ser vi løpet på en 120 mm kanon, før en 55 tonn tunge Leopard stridsvognen kommer dundrende over bakkekammen. 1500 hestekrefter gjør at den tyske tanksen kan forsere treningsfeltene i Rena leir i høy hastighet – om enn ikke i toppfarten på 80 kilometer i timen.

Siste nytt i gammel sliter

Ved siden av ruller noe som kan minne om Leopardens nevø. Men selv om kanonløpet mangler, er M113 potent nok. Den nye motoren får beltevognen opp i 84 kilometer i timen. Panservognen finnes i et stort antall varianter, og har et utall bruksområder.

Vognkommandør og troppssjef Anders Haugland i Telemark bataljon og hans tre kolleger drar skikkelig på, før de leder den store tanksen elegant inn ved siden av en M113.

Lynx er ikke et helikopter – det er 30.000 deler som flyr i tett formasjon

— Det jeg er mest glad i på Leoparden, ved siden av kanonen og varmeapparatet på vinterstid, er de elektroniske kartene, sier han.

Både tanks og M113 er proppet med siste skrik i teknologi. Med nattoptikk kan den operere i mørke, de digitale kartene gjør at de kan se hvor resten av bataljonen befinner seg i terrenget – både natt og dag.

Likevel er M113 bare ett av flere forsvarsprosjekter som skulle vært avsluttet for rundt ti år siden.

Ine Marie Eriksen Søreide (H), leder av Stortingets utenriks— og forsvarskomité, er lite fornøyd med forsinkelsene og budsjettoverskridelsene.

— Det er veldig uheldig. Materiellet blir kjøpt inn fordi det er behov, og skal bidra til at Forsvaret kan løse sine oppgaver. Jeg mener årsakene til at det blir sånn er flere – fra dårlig planlegging til leverandørforsinkelser og budsjettering – at man ikke har penger og at de vedtatte prosjektene dermed ikke blir prioritert. Det får konsekvenser for den operative evnen, sier Ine Marie Eriksen Søreide (H), leder av Stortingets utenriks- og forsvarskomité.

Fra Vietnamkrigen

M113 er noe helt annet i dag enn da den amerikanske beltevognen debuterte under Vietnamkrigen i 1962. Forskjellene fra de første vognene, som ankom Norge fra USA på 70-tallet, er dramatiske. Teknologi og motorkraft er betydelig forbedret, noe annet er at nye gummibelter reduserer vibrasjonene med 70 prosent.

— Kun skroget er igjen fra de gamle vognene, sier bataljons M113-fagmann, sersjant Arve Brattbakk.

Bataljonens soldater og offiserer er ikke opptatt av hvor mye et prosjekt er forsinket, men de er veldig opptatt av at det utstyret de har skal fungere. Og de moderniserte M113-vognene virker. De er raske, mobile og sikre.

kanon 9.jpg
HÅVARD BJELLAND

— De øker kampkraften for de store dyrene våre, sier hærens pressetalsmann, major Terje Bruøygard, og viser til Leopardene.

Riksrevisoren bestilte M113

I OL-året 1994 vedtok Stortinget vedtok moderniseringen av M113-vognene, etter at forsvarsminister Jørgen Kosmo (Ap) fremmet forslaget om å modernisere de utdaterte kjøretøyene. Kosmo kunne ikke vite at han som riksrevisor, nesten 20 år senere, ville kritisere Forsvaret for investeringsprosjekter som nær sagt aldri blir ferdige. Senest i fjor viste Riksrevisjonens undersøkelser at 20 av 42 mellomstore investeringsprosjekter var forsinket med ett år eller mer.

Riksrevisjonen ser alvorlig på forsinkelsene, og har konkludert med at det «kan ha negativ innvirkning på den operative evnen, og at dette har vært tilfelle for Sjøforsvaret».

Det var særlig manglende helikopterkapasitet Riksrevisjonen var opptatt av. Den forsinkede leveringen av NH90-helikoptrene førte til at regjeringen i fjor vurderte å forlenge levetiden på flere av Kystvaktens gamle Lynx-helikoptre, men nå har Forsvarsdepartementet besluttet at bare én maskin skal få forlenget sin levetid. Ine Marie Eriksen Søreide er urolig for konsekvensene, og siterer Luftforsvarets helikopterpersonell:

— Lynx er ikke et helikopter – det er 30.000 deler som flyr i tett formasjon.

- Maks et halvt år!

I september 2012 sa daværende forsvarsminister Espen Barth Eide at det i løpet av et halvt år bør være avklart om de 14 NH90-helikoptrene kan leveres. Han ga samtidig orde om at Forsvaret skulle se etter en alternativ leverandør, hvis NH90-kontrakten må brytes.

Ett år senere er ingenting avklart.

— NH90 er det foretrukne, maritime helikopteret til Forsvaret. Imidlertid er det fortsatt en reell mulighet å velge et alternativ til NH90, og vi forbeholder oss retten til å heve kontrakten på grunn av mislighold, opplyser ekspedisjonssjef Fridthjof Søgaard i Forsvarsdepartementets avdeling for økonomi og styring.

Dramatisk og ugreit

— Dette må snart avklares. Stortinget har ikke fått noen svar, selv om vi har etterlyst dette mange ganger. Vi kan bli stående helt uten eller bli tvunget til å leie helikoptre. Det er i ferd med å bli dramatisk og en veldig ugrei situasjon, sier Ine Marie Eriksen Søreide.

Ugrei er også tidsbruken i et prosjekt for å bedre F16-flyenes elektroniske egenbeskyttelse. I 1997 sa Stortinget ja til Forsvarets planer om å investere i beskyttelse mot bakke-til-luft- og luft-til-luft-raketter. Prosjektet skulle ha vært avsluttet i 2001.

Men alt for 14 år siden viste det seg at deler av prosjektet ikke holdt mål.

— Anskaffelsen av Missile Warning System ble stilt i bero i 1999, da systemet ikke innfridde krav og spesifikasjoner. I 2007 ble prosessen gjenopptatt, og et tilfredsstillende system ble levert i 2012–2013. Nederland og USA planlegger tilsvarende anskaffelse fra 2015, sier Søgaard.

Nedprioritert

Samme år skal også den siste Leopard-vognen være oppgradert – åtte år etter planen.

Fridthjof Søgaard sier det er mange årsaker til forsinkelsen. Forsvaret har prioritert oppgradering av utstyr Norge har benyttet i Afghanistan, samt at de utenlandske produsentene av reservedeler har prioritert nasjoner som har brukt Leopard-tanksen på oppdrag, særlig i Afghanistan.

Vognkommandør Anders Haugland ser frem til neste runde oppgradering. Han ønsker å bedre sikkerheten og redusere brannfaren ved å få fjernet hydraulikkolje fra vognens indre, og få dreiningen av kanon og tårn elektrifisert. Kanskje blir han hørt når Forsvaret nå skal vurdere å forlenge "det største dyrets" levetid til 2030–2035.

Treffsikker kalkyle

I Rena leir dundrer Leopard-tanksen av gårde. Fra tårnet føles hastigheten høy. Beltene pisker opp grus som svir i ansiktet, og en utrent journalist må bare finne seg i de brå bevegelsene og slagene når vognføreren manøvrer i god fart, klatrer i bratte skråninger, forserer bekkefar og plasserer vognen på smale passasjer som om det var en folkevogn han styrte. Likevel holder kanonen målet låst, selv om vognen dundrer over trær, kuler og staup.

— I fart kan kanonen treffe et bevegelig mål på 2,5 kilometers avstand, sier Terje Bruøygard og etterlater ingen tvil om at guttene i Telemark bataljon er treffsikre. Og det er nok en kalkyle som holder.