Det er politiets avgjørelse om å skifte tjenestevåpen fra revolver til pistol og den tilhørende anbudsrunden som har ført til konflikten.

Glock mener nemlig at Politiets data— og materielltjeneste (PDMT) brøt reglene på flere punkter i anbudsrunden, blant annet ved å endre flere av forutsetningene for anbudet underveis, noe som strider mot forskriftene for offentlige anskaffelser, skriver VG.

Glock fikk kontrakt på levering av rundt 200 pistoler til beredskapstroppen, mens Heckler & Koch fikk kontrakten om levering av pistoler til resten av Politi-Norge, en kontrakt verd 50 millioner kroner.