Et landsomfattende våpenamnesti blir gjennomført fram til 30. september i år.

— Våpenamnestiet er en svært god anledning til å levere inn ulovlige våpen. Ved å benytte seg av muligheten som nå er gitt, bidrar den enkelte til å forebygge kriminalitet og ulykker med skytevåpen, sier politidirektør Ingelin Killengreen.

Kan leveres anonymt

Politiet opplyser at når våpenet er innlevert kan man søke om å få erverve det lovlig, få tillatelse til å selge det eller få plombert våpenet slik at det blir ubrukbart og kan beholdes. Dersom våpen leveres for destruksjon, kan det gjøres anonymt.

Innlevering av amnestivåpen vil ikke påvirke utfallet av enkeltpersoners fremtidige våpensøknader eller føre til at man mister lovlig ervervede våpen, presiserer politiet i en pressemelding.

Også ammunisjon

Amnestiet gjelder også for ammunisjon, sprengstoff, granater og for ulovlige våpen som ikke er skytevåpen, som elektrosjokkvåpen, kniver og slåsshansker.

Sitter en fremdeles med ulovlige uregistrerte våpen etter at våpenamnestiet avsluttes, risikerer en straff. Strafferammen for å ha ulovlige våpen er fengsel i to år, i grove tilfeller fire år.

Forrige nasjonale våpenamnesti ble gjennomført fra 1. september 2003 til 31. august 2004. I amnestiperioden ble det da innlevert 35.724 våpen, samt 2,9 tonn ammunisjon og sprengstoff.