Også NorgesEnergi hevder i en såkalt «melding til innbyggeren i Bergen kommune», at det er 1000 til 1500 kroner å spare årlig på å bytte fra Fjordkraft.

Ettersom NorgesEnergi eies av Oslo Energi og Fjordkraft delvis eies av BKK er dette blitt en slags «strømkrig» mellom Oslo og Bergen.

— Vi vil møte dette med et aktivt salg i Oslo-området, sier informasjonssjef Jeanne K. Tjomsland i Fjordkraft.

Hun hevder at prisforskjellen som er oppgitt i «meldingen» fra NorgesEnergi ikke på noen måte er reell.

— Forskjellen siste 12 måneder mellom Fjordkraft og NorgesEnergi har vært på 1,29 øre per kilowattime. NorgesEnergi tar forskuddsbetaling mens vi tar betaling etterskuddsvis. Det reduserer prisforskjellen med nesten ett øre. Det betyr at en normal husholdning bare ville spart rundt 100 kroner på å skifte til NorgesEnergi. Tjomsland reagerer derfor kraftig på konkurrentens markedsføring.

Nesten en umulighet

For de fleste strømbrukere vil det være snakk om hundrelapper å spare årlig på å bytte strømleverandør. Ikke to tusenlapper, slik Forbrukerkraft lover i en brosjyre som nylig er delt ut til de fleste bergensere.

Selv om en legger til grunn prisforskjellen mellom den aller billigste og den desidert dyreste på Konkurransetilsynets liste, vil en snitthusholdning ikke kunne spare mer enn en drøy tusenlapp i året. For å være mer nøyaktig viser gårsdagens liste over de landsdekkende strømleverandører at man med et årlig forbruk på 20.000 kilowattimer, kunne spare 1062 kroner på velge den billigste, fremfor den dyreste. En slik besparelse forutsetter at du hele tiden har valgt den billigste fremfor den dyreste og prisforskjellen mellom disse ytterpunktene fortsetter å være på 5,31 øre per kilowattime.

Å spare 2000 er mulig

Du skal altså bruke flere ganger så mye som gjennomsnittsforbruket, for at det i praksis er mulig å spare 2000 kroner årlig.

— Vi har kunder i Bergen som bruker mer enn 60.000 kilowattimer årlig, og vi kan finne eksempler på kunder som har spart 2000 kroner. Men OK, regnestykket er litt ekstremt, innrømmer daglig leder og medeier i Forbrukerkraft, Espen Boger.

Han innrømmer at for en gjennomsnittshusholdning snakker vi om langt lavere beløp.

— Vi har bevisst valgt en litt tabloid overskrift for å vekke de som ikke har satt seg inn i prisforskjellene i strømmarkedet.

Sløve kunder hjelper de store

— Men vil ikke en slik overdrivelse virke motsatt, når de opplever at vi snakker om hundrelapper i besparelse fremfor tusenlapper?

— Uansett er det betydelige beløp å spare på å bruke markedet aktivt. De store leverandørene som Fjordkraft, tjener godt på sløve kunder som ikke bryr seg med å skifte. For at markedet skal fungere, er det viktig at kundene bruker det og går etter de billigste mulighetene, sier Boger.

Villedende reklame

— Å love hele 2000 kroner årlig ved bytte av strømleverandør, kan virke som villedende reklame, sier førstekonsulent Frode Elton Haug hos Forbrukerombudet.

Ombudet vil nå inn på nettsidene til strømleverandørene for å sjekke hvorvidt det drives villedende markedsføring og hvorvidt kundene får de opplysninger de bør ha.