Opplysningene kommer fram i en bok av den norske advokaten Fredrik S. Heffermehl. Han har ledet den internasjonale Vanunu-komiteen og står, når alle de nasjonale kampanjene er avviklet, alene igjen på skansen for å fremme Vanunus utreisekrav i den internasjonale opinion.

Vanunu slapp ut av fengsel i april i fjor etter å ha sonet 18 år for å ha røpet Israels atombombeproduksjon, men har senere vært pålagt strenge restriksjoner, blant annet et forbud mot å forlate hjemlandet.

I Israel er Vanunu blitt folkefiende nummer en, men i USA, Storbritannia, Norge og andre land har kjente navn støttet en intens kampanje for å la ham få reise ut av Israel. Men nå er det slutt, ifølge Heffermehl.