For noen år siden var det svært gunstig å ta opp lån i utenlandsk valuta. Særlig japanske yen var attraktive.

Renten i Norge var høy. I Japan var den nesten ikke-eksisterende. I tillegg var det ventet at kronen skulle styrke seg mot yen-en, noe som ville gjøre det enklere å betale ned lånet.

I 2002 og 2003 var det mange som innløste lånene med god gevinst.

Valutagevinsten er skattepliktig. Også ved nedbetaling av avdrag skal det beregnes en skattepliktig gevinst. Det samme gjelder hvis lånet konverteres til annen valuta.

Staten skal ha 28 prosent av gevinsten. Og det er skattyternes ansvar å føre opp gevinsten på selvangivelsen.

Det var det bare én av fire vestlendinger som gjorde.

35 millioner unndratt skatt

Hordaland fylkesskattekontor og Bergen likningskontor har hatt bokettersyn i en stor bank i Bergen. Der fant de opplysninger om hvem som har hatt valutalån.

Deretter har de gått gjennom selvangivelsene til disse.

160 privatpersoner i Hordaland og Sogn og Fjordane har nå fått brev fra fylkesskattekontoret med beskjed om at de kan vente seg en ny likning for 2002 og 2003.

Disse har til sammen unndratt 35 millioner kroner fra beskatning.

Største enkeltsak var en uoppgitt valutagevinst på 940.000 kroner.

— Kan disse vente seg straffeskatt?

— Det er grunn til å tro at de får tilleggsskatt, sier kontrollsjef Åse Marie Høyland ved Hordaland fylkesskattekontor.

Varsler flere kontroller

Hun synes det er rart hvis de som har tatt opp valutalån ikke har satt seg inn i skattereglene som gjelder for slike lån.

Tilleggsskatten vil i så fall være fra 15 prosent og oppover. I spesielle tilfeller kan den være opptil 60 prosent av beløpet som skulle vært innbetalt i skatt.

— Hvem er det som har tatt opp disse lånene?

— Det er ofte personer med høy inntekt som har tatt opp lån med pant i boligen, sier Høyland.

— Kan de som har tatt opp valutalån i andre banker enn den dere har hatt bokettersyn i puste lettet ut?

— Nei. Vi vil følge opp dette, og vil gjennomføre ytterligere kontroller i 2005.