Omdal Karlsen og Young deltok i første sesong med Big Brother på norsk fjernsyn i 2001, og ble raskt et ettertraktet par for kjendisbladet Se og Hør, som viet dem god plass i en rekke reportasjer.

17. mars 2003 publiserte imidlertid bladet den første av tre omstridte artikler som omtaler avslutningen av forholdet, samt Omdal Karlsens angivelige forhold til en annen kvinne. Både Omdal Karlsen og Young krevde oppreisning av Se og Hør. Søksmålet var rettet mot sjefredaktør Odd Johan Nelvik, Se og Hør Forlaget som utgiver og journalistene Jan-Petter Dahl og Håvard Melnæs.

Høyesterett dømte mandag kveld Nelvik og hans medarbeidere til å betale Big Brother-kjendisene over 1,1 millioner kroner i erstatning og saksomkostninger, skriver VG. Høyesterett skriver i sin kjennelse at det er viktig at privatlivet vernes i saker der det er snakk om forhold som er avsluttet og det er en usikker fase mellom partene. Høyesterettsdommer Karl Arne Utgård skriver videre at privatlivet også trenger vern i en slik situasjon både når det gjelder formidling av sanne og usanne opplysninger.

Høyesterett slår fast at den siste reportasjen som dreier seg om Omdal Karlsens forhold til en kvinne fra Skien er å betrakte som sladder.