Søviknes ble i avisen beskyldt for å ha en skjult dagsorden til fordel for en partifelle i en omstridt veisak, og klaget på at han ikke samtidig fikk imøtegå påstanden.

Os og Fusaposten mener at redaksjonen ga en balansert fremstilling av saken, og viser blant annet til at varaordføreren i kommunen fikk svare på kritikken mot saksbehandlingen.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) mener likevel at Os og Fusaposten skulle kontaktet Søviknes for en samtidig kommentar til beskyldningene om skjult dagsorden.

Utvalget har tidligere uttalt at det må kunne benyttes et kraftigere språk og mer tilspissede formuleringer i politiske reportasjer enn i andre sammenhenger, men legger vekt på at pressen har ansvar for å la den angrepne part forsvare seg mot sterke beskyldninger. (NTB)