Økokrim – myndighetenes spissorgan for økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet – tok inn 33 saker i fjor, mot 42 i 2007, fremgår det av Økokrims oversikt for 2008.

Nedgangen er uttrykk for at Økokrim bruker sin begrensede kapasitet på få, men store og kompliserte saker.

Arkiv