Dette fremgår av en norsk rapport som har evaluert virkningene av at Sverige kriminaliserte sex-kjøp i 1999.

— Ifølge Rikspolisens egne rapporter vil ikke kunder lenger anmelde eller vitne mot halliker slik som tidligere. De vil jo ikke bidra til at de selv blir domfelt for sex-kjøp, sier professor Ulf Stridbeck, leder for Arbeidsgruppe for rettslig regulering av kjøp av seksuelle tjenester.

Færre «hyggelige» kunder

— Dette er en alvorlig negativ effekt på forebygging av handel med kvinner og barn. I en FAFO-rapport om trafficking i Norge fremgår det at flere av de prostituerte faktisk ble hjulpet av sexkjøperen. Fra andre land, blant annet Italia, er det dokumentert at et visst antall anmeldelser kommer fra sexkjøp-kunder. Kundene er jo den viktigste observatøren ettersom myndigheter og politi har så lite innsyn i spesielt innendørsprostitusjon, sier han.

Arbeidsgruppen, som leverte sin rapport til Justisdepartementet i oktober, konkluderte med at lovendringen i Sverige ikke har vært noen suksess. I tillegg til at vitnene forsvinner, begrunner utvalget konklusjonen slik:

n Frykten for vold har økt blant gateprostituerte. Årsaken er at det er blitt færre av de «normale, hyggelige» kundene. De med voldelige tendenser utgjør dermed en større andel, og har også fått styrket sin forhandlingsposisjon i forhold til de prostituerte.

n Økende krav om ubeskyttet sex og økt risiko for kjønnssykdommer blant gateprostituerte. Årsaken er at de på grunn av forbudet som regel bare hopper inn i bilen til kunden. De har ikke lenger anledning til å bruke noen minutter til forhandlinger for å se an kunden. Dermed har kunden en bedre forhandlingsposisjon; blant annet til krav om ubeskyttet sex.

nEn enda større del av markedet flytter innendørs. Dermed blir det enda vanskeligere for politi, sosial- og helsemyndigheter å følge opp de prostituerte.

Stor symboleffekt

— Hvorvidt forbudet har ført til mindre trafficking er uklart. Men symboleffekten av loven er antakelig stor. Folk vet nå at det er forbudt å kjøpe sex og 80 prosent støtter forbudet. Dessuten virker den nok til en viss grad allmennpreventiv i forhold til gateprostitusjon iallfall. Problemet er at 75 prosent av prosituasjonen skjer innendørs. Og det vet svenske myndigheter nesten ingenting om.