Tapping av personopplysninger fra åpne nettsider, slik det har skjedd i sommer, er det imidlertid så godt som umulig for enkeltpersoner å beskytte seg mot.

– Det er viktig at hver enkelt er bevisst dette, men det er ikke lett å verne seg mot slepphendte løsninger på private og offentlige nettsider, sier informasjonsdirektør Ove Skåra i Datatilsynet.

Her er noen av Datatilsynets viktigste råd mot ID-tyveri:

 • Ikke gi passord og PIN-koder til andre, ikke bruk for enkle passord
 • Vurder å sette lås på postkassen og reservere deg mot at noen endrer din postadresse via internett.
 • Ødelegg dokumenter med personopplysninger før de kastes O
 • Oppbevar beskyttelsesverdig informasjon trygt, ikke i lommebok eller veske
 • Beskytt datamaskiner med brannmurer, virusprogrammer o.l.
 • Sjekk om forbindelsen er kryptert ved utveksling av persondataOppdage ID-tyveri

Vær på vakt hvis:

 • Du mottar regninger for produkter du ikke selv har bestilt, bekreftelse på kreditt du ikke har bedt om eller henvendelse om kjøp du ikke har gjort
 • Uventede disposisjoner fremgår på din kredittkortregning.
 • Du mottar varsel om at adresseendring er mottattFølg godt med:
 • Sjekk nøye hvis du mottar ukjent faktura, avtaleforslag eller lignende
 • Før jevnlig kontroll med at det ikke er unormale transaksjoner på dine konti
 • Sjekk gjerne hvilke adresse du er registrert med i FolkeregisteretBekjempe ID-tyveri

Hvis ulykken først er ute, er det viktig å handle raskt for å begrense skadene.

 • Kontakt alle virksomheter hvor du har aktiva for å sjekke omfanget
 • Be kredittopplysningsbyråene om frivillig sperring av kreditt
 • Steng kontoer som er blitt misbrukt og be om skriftlig bekreftelse
 • Påpek umiddelbart urettmessige transaksjoner overfor kreditt-/kortselskap
 • Kontakt Posten ved mistanke om urettmessig adresseendring
 • Anmeld forholdet til politiet