Folkehelseinstituttet vurderer nå å vaksinere norske barn mot vannkopper.

I USA har man i flere år hatt en slik vaksine, og i Tyskland har man nylig begynt med det. I Sverige går diskusjonen fortsatt, skriver VG.

– Jeg er ikke i tvil om at det vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt å innføre en slik vaksine i Norge av hensyn til det høye sykefraværet. Foreldre må holde seg hjemme minst 14 dager når barna blir syke av vannkopper, sier spesialist i allmennmedisin, Martin Holte.

Holte er leder for det norske bidraget til en europeisk studie som vurderer en kombinasjonsvaksine mot barnesykdommene vannkopper, kusma, meslinger og røde hunder.