Vannstanden i vassdragene er i ferd med å nærme seg normalnivå igjen, noe som fører til nye farer i de flomrammede områdene.

Sannsynligheten for skred øker, spesielt i områder med kvikkleire.

Støtten forsvinner

Leder i naturskadeavdelingen til Norges Geotekniske Institutt (NGI), Anders Solheim, sier det er en noe økende fare for ras når vannstanden synker.

– Når vannstanden i elvene synker, skjer det raskere enn grunnvannet i skråningene synker. Dermed forsvinner motvekten. Det er særlig områder med kvikkleire dette gjelder, sier Solheim til NTB.

Han understreker at rasfaren ikke er stor akkurat nå, men oppfordrer folk om å følge med på nye sprekker og innsynking av terreng.

– Vi hadde to utrykninger lørdag, uten at det var noe alvorlig. Men det er greit å følge med, og jeg oppfordrer folk til å ta kontakt med teknisk personell i kommunen om det dukker opp sprekker og utrasinger de nærmeste dagene, forteller han.

Kommer i kjølvannet

Ifølge Solheim er det to typer ras NGI er ekstra oppmerksomme på i sammenheng med mye nedbør. Den ene er jordskred på overflaten, lik det som stengte Bergensbanen tirsdag. Disse rasene kommer etter perioder med kraftig og intens nedbør.

– Den andre typen kommer gjerne etter nedbørsperioden, og skjer ofte med kvikkleire, sier Solheim.

Han sier Buskerud og Vestfold har mange områder med kvikkleire, og det er disse fylkene NGI er mest oppmerksomme på.

– Vi går ikke rundt og venter på ras, men vi er klar, sier Solheim.

Avtagende vannføring

Norges vassdrags— og energidirektorat (NVE) melder at det ikke er ventet stigende vannstand i de store vassdragene fremover. Det er varslet mye nedbør over store deler av Østlandet de nærmeste dagene, noe som vil føre til økende vannføring i mindre elver og sidevassdrag. NVE vil ikke avvise at dette kan føre til nye flomskader.

– En skal aldri si aldri, spesielt når det er så varmt i lufta som nå. Noen kan nok få oversvømt kjellerne sine, sier vakthavende hydrolog i NVE, Stein Beldring.

Det er ventet fortsatt stor, men avtagende, vannføring i Begna/Ådalselva, Storelva mellom Hønefoss og Tyrifjorden og i Drammenselva nedenfor Åmot.

Vannstanden er på vei ned i de fleste store vassdrag, men samtidig som vannet synker, øker faren for jordras. Bildet er fra påkjørselen til E143 i Mjøndalen.
Bendiksby, Terje
Norges vassdrags- og energidirektorat melder om avtagende vannføring i de store vassdragene. Mye nedbør på Østlandet de nærmeste dagene vil likevel få vannføringen i mindre elver og vassdrag til å stige. Bildet er fra Mjøndalen i Nedre Eiker.
Bendiksby, Terje