RUNE CHRISTOPHERSEN

Mangelen på varetektsplasser har vært en hodepine for politiet i Hordaland i årevis. Plassmangelen i fengslene har gjort at innsatte har blitt sittende i cellene på politihuset i flere dager.

Hordaland politidistrikt har vært blant dem som har syndet grovest mot regelen om at innsatte ikke skal sitte i varetekt lenger enn 24 timer i politiarresten.

Må ut av arresten

Dette vil Justisdepartementet ha slutt på. En helt ny forskrift om bruk av politiarrest skal garantere at fangene overføres til vanlig fengsel senest dagen etter rettsmøtet. Forslaget er nå ute på høring.

Problemet er at hvis det ikke er plass i fengslene, kan resultatet bli at påtalemyndigheten ikke ber om varetekt i det hele tatt.

— Man kan risikere at innsatte ikke blir fremstilt for fengsling, fordi vi vet at det ikke er ledige plasser. Det er alvorlig, for vi vet at varetekt er viktig for å bekjempe kriminalitet, sier visepolitimester Geir Gudmundsen i Hordaland politidistrikt.

I sitt høringssvar ber han om at det ikke blir innført noen tidsfrist før Kriminalomsorgen blir pålagt plikt til å skaffe ledige plasser.

— I motsatt fall kan kriminelle som vanligvis ville blitt fengslet, bli sluppet ut på gaten, sier Gudmundsen.

Han presiserer at siktede i alvorlige volds- og narkotikasaker fortsatt vil bli fremstilt for fengsling.

— Men gjengangere innenfor vinningsforbrytelser er blant dem som oftere kan bli sluppet løs. Det vil føre til mer kriminalitet, mener visepolitimesteren.

Internasjonal kritikk

Førstestatsadvokat Walter Wangberg deler bekymringen.

— Det har vært store problemer med varetektssituasjonen i flere år, selv om vi har blitt lovet nye plasser gang på gang. Denne forskriften vil føre til et ytterligere press på varetektsplassene, så jeg ønsker å presisere nok en gang at dette er et problem som må løses, sier Wangberg.

Europarådets torturovervåkingskomite har ved flere anledninger kommet med hard kritikk mot Norge for behandlingen av varetektsfanger.

Statssekretær Trond Prytz (V) i Justisdepartementet mener komiteens kritikk har vært viktig for å beholde oppmerksomheten på situasjonen til varetektsfangene.

— At vi samler dette regelverket i en forskrift, gjør at de innsatte får flere rettigheter, og bestemmelsene blir mer forpliktende, sier Prytz.

Han er ikke bekymret for at de strenge kravene kan føre til at kriminelle slippes fri.

— Vi er i god gjenge til å få en varig forbedring av fengselskapasiteten, sier statssekretæren.