— Jeg har bare vært med på lovlige aktiviteter. Men når Agnete Strøm er blitt registrert fordi hun drev kvinnepolitisk arbeid på 90-tallet, må jeg ha svar på om også jeg er blitt overvåket. Avsløringen bekrefter at den ulovlige overvåkingen har gått over alle grenser, sier Sosialistisk Venstrepartis nestor på Stortinget til Bergens Tidende.

Ågot Valle er også Odelstingspresident og leder i Stortinget konstitusjons- og kontrollkomité.

Vil forlenge fristen

Valle mener opplysningene som er blitt avdekket, understreker at fristen for å søke om innsyn må forlenges.

— Fristen går ut til nyttår. Jeg vet at justisminister Einar Dørum vurderer å forlenge søknadsfristen. Det krever en lovendring som må behandles i Stortinget før jul. SV vil sørge for å få fremmet lovforslaget, opplyser Valle.

Hun er også bekymret for det store politioppbudet hun har sett ved politiske demonstrasjonene de siste årene. Valle nevner spesielt politioppbudet under WTO-toppmøtet i Göteborg i november i fjor og på Verdensbankens konferanse i Oslo i juni i år.

— Vi vet også at de internasjonale registreringssystemene som Europol og Schengen disponerer er brukt foran disse møtene. Det har jeg fått bekreftet av justisministeren i Stortinget. Jeg synes det er svært betenkelig, sier odelstingspresidenten.

— Hva slags fiendebilde er det egentlig politiet er med på å skape, spør Valle som også stiller spørsmål ved om det er deler av overvåkingen av kvinnebevegelsen som ikke er belyst.

— Kontrollutvalget for de hemmelige tjenestene (EOS-utvalget) sender årlig rapporter til kontroll og konstitusjonskomiteen for å forebygge ulovlig overvåking. Innsynsutvalget bør også få tilstrekkelig med ressurser slik at vi er sikre på at ulovlig politisk overvåking blir avdekket, sier hun.

Krever unnskyldning

Valles partifelle Oddny Miljeteig krever at Overvåkingspolitiet på Vestlandet kommer med en oppklaring, forklaring og unnskyldning for at de overvåket kvinnebevegelsen ulovlig i så mange år.

Strøm og Miljeteig jobber nå sammen for å få myndighetene til å endre asylpraksis når det gjelder kjønnsbasert forfølgelse.

— Når jeg tenker på at Strøm i 1994 ble overvåket for å forsvare abortloven som da var mer enn 15 år gammel, får jeg en strekt beklemmende og ubehagelig følelse. Ingen av oss kan være sikre på at vi ikke blir overvåket i dag, sier Miljeteig. Også hun har bestemt seg for å søke om innsyn i mappen sin på bakgrunn av opplysningene i Agnete Strøm sin mappe.